divendres, 21 de juliol de 2017

Aigua fresca

más abajo en castellano


Amiguets i amiguetes:

Fa calor, òbric la nevera, agafe una ampolla d'aigua i faig un glop (l'últim) ben fresquet, fique l'ampolla en la bossa de reciclatge i en pose una altra a refredar-se. Tot molt quotidià. Tot molt senzill. Tot molt normal. Però mira per on m'ha donat per pensar en tot allò, en fer una dissecció existencial d'aquest acte tan habitual, tan de tots, tan proper.

Nevera

Li cal electricitat per funcionar, que en el cas menys greu ve d'un salt d'aigua més o menys proper, a traves dels cables que pengen de les torres metàl·liques que farceixen el nostre entorn i que les hem incorporat al nostre paisatge arbori, igual que farem (o ho faran els nostres descendents) amb els molinets gegants que delimiten les cimes muntanyoses.

Per tal de refredar cal un gas (de nom insultant), que com ja suposaven afecta a la capa d'ozó i col·labora en el canvi climàtic afavorint l'augment de la temperatura i per tant el consum d'aigua fresca.

La majoria de materials amb que es construeixen són derivats del petroli, sense comentaris.

Ampolla d'aigua (de plàstic)

Doncs resulta que amb o sense BPA afecten el nostre equilibri bioquímic i el que és pitjor la majoria estan dissenyades per a un sol ús, ja que si no es renten van acumulant-se bactèries i amb el temps van alliberant-se radicals polinoséquè (aquests es solten encara que les rentem; són radicals) que se'ls engolim tranquil·lament.

O siga, comprar, usar, reciclar. Però reciclar com cal, ja que la majoria de voltes o no les llencem al contenidor escaient o sense adonar-nos-en acaben en el fem comú. I en acabant cap el mar, sembla que el plàstic marí ja ocupa el mateix pes que els peixos (incloent-hi balenes i plàncton), a més de col·laborar en la formació de l'illa plàstica gegant que diuen hi ha al mig del pacífic.

Fins ací la dissecció.

Mire al meu voltant i veig draps absorbents amb nanoesferes de plàstic, mobles de cuina, envasos de detergents i de neteja cristalls i de lleixius... poals, graneres, tapers, televisió, cadires,  i pense en quant de plàstic incorpore al meu organisme i quant en llence al món.

El que ens empassem és el peatge que ens cal a canvi de la comoditat i el benestar i del que potser en siguem conscients al llarg de la nostra vida (malalties i deterioraments). Però del que llencem al món no en tenim una experiència directa (llevat d'algun plastiquet tipus medusa a la vora de la mar). I és que si ens deixem anar i no estem a l'aguait, tenim la percepció de que el món existeix per al nostre servei. Som els dominadors i per tant tot hi és per satisfer les nostres necessitats bàsiques i també les sofisticades.

Podria continuar però com que no em vull enfonsar i encara queda molt d'estiu i molts glops d'aigua fresca que prendre vaig a buscar algun tutorial de com funciona una botitja que sembla que no afecta ni al cos ni al món.

Salut i frescoreta (saludable)
Amiguitos y amiguitas:
Hace calor, abro la nevera, cojo una botella de agua y doy un trago (el último) bien fresquito, meto la botella en la bolsa de reciclaje y pongo otra a enfriarse. Todo muy cotidiano. Todo muy sencillo. Todo muy normal. Pero mira por donde me ha dado por pensar en todo esto, en hacer una disección existencial de este acto tan habitual, tan de todos, tan cercano.
nevera
Necesita electricidad para funcionar, que en el caso menos grave viene de un salto de agua más o menos próximo, a través de los cables que cuelgan de las torres metálicas que llenan nuestro entorno y que las hemos incorporado a nuestro paisaje arbóreo, igual que haremos (o lo harán nuestros descendientes) con los molinillos gigantes que delimitan las cumbres montañosas.
Para enfriar hace falta un gas (de nombre insultante), que como ya supondréis afecta a la capa de ozono y colabora en el cambio climático favoreciendo el aumento de la temperatura y por tanto el consumo de agua fresca.
La mayoría de materiales con que se construyen son derivados del petróleo, sin comentarios.
Botella de agua (de plástico)
Pues resulta que con o sin BPA afectan a nuestro equilibrio bioquímico y lo que es peor la mayoría están diseñadas para un solo uso, ya que si no se lavan van acumulándose bacterias y con el tiempo van liberándose radicales polinoséqué (estos se sueltan aunque las lavemos; son radicales) que nos los tragamos tranquilamente.
O sea, comprar, usar, reciclar. Pero reciclar como es debido, ya que la mayoría de veces o no las tiramos al contenedor adecuado o sin darnos cuenta acaban en la basura común. Y al final van a dar al mar, parece que el plástico marino ya ocupa el mismo peso que los peces (incluyendo ballenas y plancton), además de colaborar en la formación de la isla plástica gigante que dicen hay en medio del pacífico.
Hasta aquí la disección.
Miro a mi alrededor y veo paños absorbentes con nanoesferas de plástico, muebles de cocina, envases de detergentes y de limpiacristales y de lejías... cubos, escobas, tapers, televisión, sillas, y pienso en cuánto plástico incorporo a mi organismo y en cuanto tiro al mundo.
El que nos tragamos es el peaje que necesitamos a cambio de la comodidad y el bienestar y del que quizás seamos conscientes a lo largo de nuestra vida (enfermedades y deterioros). Pero del que tiramos al mundo no tenemos una experiencia directa (salvo algún plastiquito tipo medusa en la orilla del mar). Y es que si no nos fijamos y no estamos al tanto, tenemos la percepción de que el mundo existe para nuestro servicio. Somos los dominadores y por lo tanto todo existe para satisfacer nuestras necesidades básicas y también las sofisticadas.
Podría continuar pero como no me quiero hundir y aún queda mucho verano y muchos tragos de agua fresca que tomar voy a buscar algún tutorial de cómo funciona un botijo que parece que no afecta ni al cuerpo ni al mundo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El meu espai

Amiguets i amiguetes: Dispose d’uns quants metres quadrats per a mi només. Entre la immensitat de l’inabastable univers hi ha una peti...