divendres, 1 de desembre de 2017

Ciao Aragó Cinema

Más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes

Anit, va ser anit, després de 2 anys d’un projecte il·lusionant, Aragó Cinema va tancar.

Pot ser que la ciutadania valenciana, en realitat, està més per "fraidais" importats per inflar els balanços mensuals de les multinacionals i les seues estrafolàries franquícies i enriquir-los una miqueta més, que per propostes que omplen i enriqueixen la nostra ment i la nostra ànima?

O tal volta, és que la militància cultural només és un “postureo” de deixar-se veure en els llocs on s’és alternatiu i guai?

O a lo millor València continua sent una capital de surar com a cagalló per sèquia i malgrat l’aparença de ciutat moderna, amb avingudes amples, edificis de cristall i anell ciclista, conservem la mediocritat cultural dels nou adinerats que només pensen en la banalitat de mostrar que la tenen més llarga?

Perquè si Aragó Cinemes ha tancat és perquè no hi anàvem. Les poques voltes que hi he anat no hem sigut més de 10 o 15 persones. Malgrat la seua interessantíssima i arriscada programació, malgrat l’assequibilitat dels seus preus, malgrat la facilitat d’accés (metro, aparcament -excepte es dies de futbol-, carril bici, autobusos...), malgrat ser una cooperativa, malgrat tot això no hi hem anat.

No sóc entès en cinema, un espectador més, però per mi Aragó Cinema era com una finestra per veure un poc més enllà, una oportunitat de gaudir pel·lícules que ja havien passat les dues o tres setmanes de glòria que avui en dia els permet el monstre comercial i que ja havien caigut al fosc calaix dels llistats de cintes estrenades durant l’any, un espai lliure dels grans cartells amb els actors i actrius de sempre fent el de sempre.

Només agrair-vos que durant aquests dos anys haja tingut l’oportunitat de veure un altre cinema, que no surt en els mitjans de comunicació habituals, però de molt bona qualitat, moltes voltes molt millor de les pel·lícules que crítics i publicitaris ens diuen que hem d’anar a veure. Un cinema necessari pels amants de que ens conten bones històries i ben contades. Un cinema on gaudir de pantalles grans per veure grans pel·lícules.

Ara em penedeix d’aquells dies en que tenia ganes d’anar al cinema i al buscar-ne, poques voltes pensava en vosaltres o ho feia quan ja havia triat una altra opció. També per no recomanar-vos com a proposta a amics i familiars. I per haver-me assabentat tard, massa tard, tan tard que no vaig anar al comiat. Fins la propera.

Salut i bon cinema.

Avui València és més pobra que ahir.Amiguitos y amiguitas
Anoche, fue anoche, después de 2 años de un proyecto ilusionante, Aragó  Cinema cerró.
¿Puede que la ciudadanía valenciana, en realidad, está más por fraidais importados para inflar los balances mensuales de las multinacionales y sus estrafalarias franquicias y enriquecerlos un poquito más, que por propuestas que llenan y enriquecen nuestra mente y nuestra alma ?
¿O tal vez, es que la militancia cultural sólo es un "postureo" de dejarse ver en los lugares donde se es alternativo y guay?
¿O a lo mejor Valencia sigue siendo una capital de flotar como cagarro por acequia y pese a la apariencia de ciudad moderna, con avenidas anchas, edificios de cristal y anillo ciclista, conservamos la mediocridad cultural de los nueveos adinerados que sólo piensan en la banalidad de mostrar quien la tiene más larga?
Porque si Aragó Cinema ha cerrado es porque no íbamos. Las pocas veces que he ido no hemos sido más de 10 o 15 personas. A pesar de su interesantísima y arriesgada programación, pese la asequibilidad de sus precios, a pesar de la facilidad de acceso (metro, aparcamiento -excepto se días de fútbol-, carril bici, autobuses ...), a pesar de ser una cooperativa, a pesar de todo esto no hemos ido.
No soy entendido en cine, un espectador más, pero para mí Aragó Cinema era como una ventana para ver un poco más allá, una oportunidad de disfrutar películas que ya habían pasado las dos o tres semanas de gloria que hoy en día les permite el monstruo comercial y que ya habían caído al oscuro cajón de los listados de cintas estrenadas durante el año, un espacio libre de los grandes carteles con los actores y actrices de siempre haciendo lo de siempre.
Sólo agradeceros que durante estos dos años haya tenido la oportunidad de ver otro cine, que no sale en los medios de comunicación habituales, pero de muy buena calidad, muchas veces mucho mejor de las películas que críticos y publicitarios nos dicen que tenemos que ir a ver. Un cine necesario para los amantes de que nos cuentan buenas historias y bien contadas. Un cine donde disfrutar pantallas grandes para ver grandes películas.
Ahora me arrepiento de aquellos días en que tenía ganas de ir al cine y al buscar, pocas veces pensaba en vosotros o lo hacía cuando ya había elegido otra opción. También por no recomendaros como propuesta a amigos y familiares. Y por enterarme tarde, demasiado tarde, tan tarde que no fui a la despedida. Hasta la próxima.
Salud y buen cine.

Hoy Valencia es más pobre que ayer.

divendres, 24 de novembre de 2017

Absències

Más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

Fa calor i no plou.

I ara quan pel cel només passa algun tímid nuvolet i comencem a trobar-nos amb els esquelets dels pobles inundats pels pantans i la terra esquerdada va omplint els camps i encara escoltem l’insistent vol d’alguns insectes i les fulles no saben perquè encara pengen de les branques per a acabar fent-se grogues per pura desídia i la possibilitat de la set va corcant la nostra consciència, és quan ens adonem de què significa l’absència de pluja.

És en l’absència que trobem la mida d’allò que hi era. Les absències ens omplen de raons per les que haguérem lluitat fins l’extenuació per tal d’evitar la pèrdua. L’absència ens alimenta la fam d’estimar el que ens és realment preat.

I en acabant les absències no es poden omplir, són forats que anem acumulant, encara que davant del buit posem alguna cosa i semble que eixe espai està ple, sempre queda l’ombra d’aquell forat. Un nou amor no fa desaparèixer els anteriors, és un més sobre els buits que ens deixaren els passats.

Quan torne a ploure, si és que ho fa, les collites que s’han perdut no tornaran, el patiment dels talls d’aigua romandrà com un mal somni recurrent, el temor d’un futur desèrtic anirà instal·lant-se en les nostres cadenes cromosòmiques, i amb tot continuarem fent piscines privades i cremant energies fòssils i usant plàstic com si no hi haguera un demà i...

I per a que no torne a passar dissenyarem nous artilugis tecnològics híper sofisticats per estalviar gotes d’aigua, i per a construir-los usarem els recursos que calguen pel be de la conservació, i tot semblarà super sostenible.

I si ens enganyem i alterem l’equilibri bàsic per a la vida (humana, és clar), doncs buscarem algun exoplaneta propet i ens hi mudarem. I tal volta en la nova casa trobarem a faltar aquella vella i arrasada terra del sistema solar i la seua lluna i els seus terratrèmols i els arcs de sant Martí i els noms de les antigues constel·lacions i l’olor de terra mullada després de la pluja i una nova absència entrarà a formar part d’aquesta maleïda col·lecció de pèrdues irreparables.

O potser tot aquest raonament és només producte de la nostàlgia de la pluja, del dolor de l’absència d’aigua omplint el cel i els carrers, de la vergonya de veure la taca de contaminació damunt de nosaltres, de la frustració de no poder fer res per a que ploga immediatament (maleit agnosticisme), de la impotència diària davant d’aquest cel blau permanent.

Espere (o desitje) que més que una absència, siga un petit oblit.

Salut i pluja

Vinga va, encara que no creguem, cantem els que cantem malament, netegem el cotxe els que fa temps que no ho fem, estengueu la roba a l’aire lliure els qui useu assecadores... i fins i tot qui no tinga massa prejudicis, o hi crega de veritat, que pregue a algun déu o a les energies còsmiques o al que siga. Tot per evitar el penediment de l’absència. Gràcies de bestreta.Amiguitos y amiguitas:
Hace calor y no llueve.
Y ahora cuando por el cielo solo pasa alguna tímida nubecilla y empezamos a encontrarnos con los esqueletos de los pueblos inundados por los pantanos y la tierra agrietada va llenando los campos y aún escuchamos el insistente vuelo de algunos insectos y las hojas no saben porque todavía cuelgan de las ramas para acabar haciéndose amarillas por pura desidia y la posibilidad de la sed va carcomiendo nuestra conciencia, es cuando nos damos cuenta de lo que significa la ausencia de lluvia.
Es en la ausencia que hallamos las medidas de lo que había. Las ausencias nos llenan de razones por las que hubiéramos luchado hasta la extenuación para evitar la pérdida. La ausencia nos alimenta el hambre de amar lo que nos es realmente preciado.
Y al final las ausencias no se pueden llenar, son agujeros que vamos acumulando, aunque ante el vacío pongamos algo y parezca que ese espacio está lleno, siempre queda la sombra de aquel hueco. Un amor nuevo no hace desaparecer los anteriores, es uno más sobre los agujeros que nos dejaron los pasados.
Cuando vuelva a llover, si es que lo hace, las cosechas que se han perdido no volverán, el sufrimiento de los cortes de agua permanecerá como un mal sueño recurrente, el temor de un futuro desértico irá instalándose en nuestras cadenas cromosómicas, y con todo continuaremos haciendo piscinas privadas y quemando energías fósiles y usando plásticos como si no hubiera un mañana y…
Y para que no vuelva a pasar diseñaremos nuevos artilugios tecnológicos hiper sofisticados para ahorrar gotas de agua, y para construirlos usaremos los recursos que sean necesarios por el bien de la conservación, y todo parecerá super sostenible.
Y si nos equivocamos y alteramos el equilibrio básico para la vida (humana, claro), pues buscaremos algún exoplaneta cerquita y nos mudaremos. Y tal vez en la nueva casa echaremos de menos aquella vieja y arrasada tierra del sistema solar y su luna y sus terremotos y los arcoíris y los nombres de las antiguas constelaciones y el olor de tierra mojada después de la lluvia y una nueva ausencia entrará a formar parte de esta maldita colección de pérdidas irreparables.
O quizás todo este razonamiento solo es producto de la nostalgia de la lluvia, del dolor de la ausencia de agua llenando el cielo y las calles, de la vergüenza de ver la mancha de contaminación encima de nosotros, de la frustración de no poder hacer nada para que llueva inmediatamente (maldito agnosticismo), de la impotencia diaria ante este cielo azul permanente.
Espero (o deseo) que más que una ausencia, sea un pequeño olvido.
Salud y lluvia

Venga va, aunque no creamos, cantemos los que cantamos mal, limpiemos el coche los que hace tiempo que no lo hacemos, tended la ropa al aire libre quien uséis secadoras... e incluso quien no tenga demasiados prejuicios, o crea de verdad, que rece a algún dios o a las energías cósmicas o a lo que sea. Todo para evitar el arrepentimiento de la ausencia. Gracias adelantadas.

divendres, 27 d’octubre de 2017

Revolució in memoriam

Más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

Què és realment una revolució? Si fórem científics en un laboratori mirant per sofisticats aparells les societats humanes, podríem dir que és un canvi sobtat en la forma en que s’organitzen els habitants d’un territori.

Més tard o més aviat les coses acaben canviant, si eliminem supersticions i creences màgiques, no hi ha res etern, tot va evolucionant, transformant-se, tot esta en continu moviment. Canvia el paisatge, el nostre cos, els mitjans de transports, les tradicions, les fronteres (les visibles i les amagades), les tendències culinàries...

Hi ha canvis que esdevenen de forma imperceptible, altres que semblen interminables, en ocasions els hem de forçar, a voltes ens els imposen, però el que està clar és que sense canvi no hi ha vida.

Si avui en dia gaudim d’alguns drets (al menys en la part del planeta on som) és perquè des que manava el primat que més força tenia (el que més hòsties repartia) fins ara han anant canviant algunes coses (senyors feudals, monarques absolutistes, dictadors...)

En aquests últims 3 milions i mig d’anys hem quasi quadruplicat l’esperança de vida, hem abolit els enemics naturals, hem dut l’aigua fins a les nostres actuals coves, i tot perquè les coses canvien.

Ara, aquests dies, fa cents anys, que farts de l’opressió i els abusos per part d’una elit, el poble rus es va alçar contra la tirania dèspota dels Tsars. I pot ser alguns direu que en acabant no va eixir del tot be, que el comunisme es va deteriorar, que quan es te el poder és fàcil convertir-se en autòcrata, tant se val en forma de dictador o monarca o senyor feudal o mascle alfa. Però això és molt fàcil de dir assegut-da al teu sofà, gaudint d’una jornada de 8 hores amb dret a vacances, amb accés lliure a la educació i la sanitat, amb el pensament de que tots-es hauríem de ser iguals i que cap persona hauria de tindre cap privilegi sobre els altres (i menys encara pel fet d’haver nascut en una família determinada).

Per això done les gràcies a tanta gent que va donar la seua vida per tal millorar les condicions en les que transitar el temps que disposem en aquesta existència.

Gràcies, encara que després les coses no hagen anat com esperàvem, però que és pitjor: fer i enganyar-se o no fer i passar-se la vida penedint-se’n?

Salut i canvi

Disculpeu-me la demagògia: Visca la Revolució!!!

I no me n’oblide: no plou i fa calor, massa calor.Amiguitos y amiguitas:
¿Qué es realmente una revolución? Si fuéramos científicos en un laboratorio mirando por sofisticados aparatos las sociedades humanas, podríamos decir que es un cambio repentino en la forma en que se organizan los habitantes de un territorio.
Más tarde o más pronto las cosas acaban cambiando, si eliminamos supersticiones y creencias mágicas, no hay nada eterno, todo va evolucionando, transformándose, todo está en continuo movimiento. Cambia el paisaje, nuestro cuerpo, los medios de transportes, las tradiciones, las fronteras (las visibles y las escondidas), las tendencias culinarias ...
Hay cambios que acontecen de forma imperceptible, otros que parecen interminables, en ocasiones los debemos forzar, a veces nos los imponen, pero lo que está claro es que sin cambio no hay vida.
Si hoy en día disfrutamos de algunos derechos (al menos en la parte del planeta donde estamos) es porque desde que mandaba el primate que más fuerza tenía (el que más hostias repartía) hasta ahora han ido cambiando algunas cosas (señores feudales, monarcas absolutistas, dictadores...)
En estos últimos 3 millones y medio de años hemos casi cuadruplicado la esperanza de vida, hemos abolido los enemigos naturales, hemos llevado el agua hasta nuestras actuales cuevas, y todo porque las cosas cambian.
Ahora, estos días, hace cien años, que hartos de la opresión y los abusos por parte de una élite, el pueblo ruso se alzó contra la tiranía déspota de los Zares. Y puede ser algunos diréis que al final no salió del todo bien, que el comunismo se deterioró, que cuando se tiene el poder es fácil convertirse en autócrata, no importa si en forma de dictador o monarca o señor feudal o macho alfa. Pero esto es muy fácil de decir sentado-a en tu sofá, disfrutando de una jornada de 8 horas con derecho a vacaciones, con acceso libre a la educación y la sanidad, con el pensamiento de que todos-se deberíamos ser iguales y que ninguna persona debería tener ningún privilegio sobre los demás (y menos aún por el hecho de haber nacido en una familia determinada).
Por eso doy las gracias a tanta gente que dio su vida para mejorar las condiciones en las que transitar el tiempo que disponemos en esta existencia.
Gracias, aunque después las cosas no hayan ido como esperábamos, ¿pero que es peor: hacer y equivocarse o no hacer y pasarse la vida arrepintiéndose?
Salud y cambio
Disculpadme la demagogia: ¡¡¡Viva la Revolución!!!

Y no me olvido: no llueve y hace calor, demasiado calor.

dimecres, 4 d’octubre de 2017

El nom de Felip

Más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

Sembla que el nom no és baladí. Al nomenar, diguem-ne, un animal de companyia, busquem que eixe nom (rufo, linda, boby...) tinga algun significat per a nosaltres i amb eixa intenció el posem.

El mateix amb els fills, antigament era una qüestió d’herència (el primogènit/a el de la mare-pare, el segon-a el de l’avi-a patern...) i d’alguna manera amb el nom s’heretava el càrrec familiar. Més tard es podia posar el nom del sant-a del dia de naixement . Ara, lliures d’aquesta tradició-obligació, busquem el significat que per a nosaltres en te el nom triat: recuperar noms en vies d’extinció, Ausiàs, Ona, Iker,...; impregnar el sentit de la pròpia paraula, Alma, Vida, Amor, Pau...; homenatjar els nostres ídols, Elvis, Mafalda, Greta...

També els noms dels llocs posseeixen significats: lloc alt, on no plou, lloc baix, illa gran,... I els dels accidents geogràfics: riu devastador, muntanya gran, vall estret... I els dels planetes: dedicats als deus, als descobridors, a les coordenades,... I els dels símbols químics. I els de les empreses. I els dels déus. I els dels productes comercials. I tot el que nomenen.

Ah! I també els dels reis. Igual que els Papes es posem noms en homenatge als seus antecessors (Pau, Pere, Sixte...), així ho fan les cases reals. Ara tenim a Felip VI, que recupera la herència del primer Borbó espanyol, Felip V, que va arramblar amb foc i sang amb els drets, la economia i la convivència que hi teníem als estats de la Corona d’Aragó.

I el cas és que el VI, l’actual, semblava una altra cosa (casat amb una plebea, fent part d’algun discurs en català...) Però no, encara que potser la culpa no és seua, és que el nom és el nom i en algun moment s’ha de ser coherent amb ell.

Jo també ho seré, i després d’escoltar el seu discurs-declaració pre bèl·lica davant del moment històric sobre el futur del vincle entre Catalunya i Espanya, col·locaré al monarca en el lloc que li correspon, en funció de l’origen del seu nom tal com es conserva en l’Almodí de Xàtiva.

Salut i República (que ve del llatí “res” -cosa, assumpte- i pública -poble, del poble-, és a dir, assumpte del poble)Amiguitos y amiguitas:
Parece que el nombre no es baladí. Al nombrar, digamos, un animal de compañía, buscamos que ese nombre (rufo, linda, boby...) tenga algún significado para nosotros y con esa intención lo ponemos.
Lo mismo con los hijos, antiguamente era una cuestión de herencia (el primogénito/a el de la madre-padre, el segundo-a el del abuelo-a paterno ...) y de alguna manera con el nombre se heredaba el cargo familiar. Más tarde se podía poner el nombre del santo-a del día de nacimiento. Ahora, libres de esta tradición-obligación, buscamos el significado que para nosotros tiene el nombre elegido: recuperar nombres en vías de extinción, Ausiàs, Onda, Iker, ...; impregnar el sentido de la propia palabra, Alma, Vida, Amor, Paz ...; homenajear a nuestros ídolos, Elvis, Mafalda, Greta ...
También los nombres de los lugares poseen significados: lugar alto, donde no llueve, lugar bajo, isla grande, ... Y los de los accidentes geográficos: río devastador, montaña grande, valle estrecho ... Y los de los planetas: dedicados a los dioses, los descubridores, a las coordenadas, ... Y los de los símbolos químicos. Y los de las empresas. Y los de los dioses. Y los de los productos comerciales. Y todo lo que nombramos.
Ah! Y también los de los reyes. Al igual que los Papas se ponen nombres en homenaje a sus antecesores (Pablo, Pedro, Sixto...), así lo hacen las casas reales. Ahora tenemos a Felipe VI, que recupera la herencia del primer Borbón español, Felipe V, que arrambló con fuego y sangre con los derechos, la economía y la convivencia que teníamos en los estados de la Corona de Aragón.
Y el caso es que el VI, el actual, parecía otra cosa (casado con una plebeya, haciendo parte de algún discurso en catalán...) Pero no, aunque tal vez la culpa no es suya, es que el nombre es el nombre y en algún momento hay que ser coherente con él.
Yo también lo seré, y después de escuchar su discurso-declaración pre bélica ante el momento histórico sobre el futuro del vínculo entre Cataluña y España, colocaré al monarca en el lugar que le corresponde, en función del origen de su nombre tal como se conserva en l’Almudí de Xàtiva.

Salud y República (que viene del latín "res" -cosa, asunto- y pública -pueblo, del pueblo-, es decir, asunto del pueblo)

divendres, 29 de setembre de 2017

Il·legals

más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

Ser o no ser il·legal, en realitat és aquesta la qüestió?

Quantes coses fem d’una forma habitual, com si respirarem, que temps enrere hagueren resultat il·legals, i fins i tot immorals?

... i aleshores la negra Rosa Parks s’hi va negar a alçar-se del seient del bus, quan les lleis d’Alabama així ho manaven, va passar una nit al calabós i va pagar 14 dòlars. Havia comés una il·legalitat. Un any després es van abolir les lleis que discriminaven en qualsevol lloc públic.

Quantes il·legalitats calen per a arribar al trellat?

... i les lleis es van rebel·lar contra les persones, es van constituir inamovibles i permanents i justes i democràtiques i fenomenals i universals i misantropes i igualitàries i solidaries i equitatives i equidistants i feministes i absolutes i perennes... i els humans només havien de complir-les.

Tot el pes de la llei...

... i el pare tornava a cridar-li a la nena que si no obria la porta de la habitació es quedava sense l’assignació setmanal, i ella sense obrir, i ell vociferava que castigada sense eixir el cap de setmana, i ella la porta tancada, i ell rebentant-se les cordes vocals que sense internet, i ella res, i ell que si no obria immediatament li fotia un cop de peu i li llevava el pany per a sempre, i des de dins els colps que el pare soltava a la porta barrejats amb els crits indesxifrables eren incapaços de traspassar la seua pell enamorada, que acabava de fer la motxilla decidida a marxar per sempre a viure el que sentia i creia que era l’amor de la seua vida.

Llei o força?

... i ni la sang vessada, ni les propietats usurpades, ni la memòria adulterada, ni les vexacions ideològiques, ni els paranys històrics, ni el menyspreu dels vencedors, ni l’opressió econòmica, ni la repressió cultural, ni la contaminació informativa, ni la coacció moral, ni la humiliació institucional, ni l’escarni polític, ni l’ultratge social, ni la manipulació educativa, ni els antiavalots, ni...

Què seria de nosaltres si els nostres avantpassats mai hagueren comés cap il·legalitat, com declarar-se objectors de consciencia en plena dictadura o fer vaga tot demanant una jornada laboral de 8 hores i dret a vacances?

... i qui estiga lliure d’il·legalitats que llance la primera condemna.

Salut i ...

... i per cert, qui fa les lleis? ... i per a qui?
Amiguitos y amiguitas:
Ser o no ser ilegal, ¿en realidad es esa la cuestión?
¿Cuántas cosas hacemos de una forma habitual, como si respiráramos, que tiempo atrás hubieran resultado ilegales, e incluso inmorales?
... y entonces la negra Rosa Parks se negó a levantarse del asiento del bus, cuando las leyes de Alabama así lo mandaban, pasó una noche en el calabozo y pagó 14 dólares. Había cometido una ilegalidad. Un año después se abolieron las leyes que discriminaban en cualquier lugar público.
¿Cuántas ilegalidades se necesitan para llegar a la cordura?
... y las leyes se rebelaron contra las personas, se constituyeron inamovibles y permanentes y justas y democráticas y fenomenales y universales y misántropas y ponderadas y solidarias y equitativas y equidistantes y feministas y absolutas y perennes ... y los humanos sólo debían cumplirlas.
Todo el peso de la ley ...
... y el padre volvía a gritarle a la muchacha que si no abría la puerta de la habitación se quedaba sin la asignación semanal, y ella sin abrir, y él vociferaba que castigada sin salir el fin de semana, y ella la puerta cerrada, y él reventando las cuerdas vocales que sin internet, y ella nada, y él que si no abría inmediatamente le metía una patada y le quitaba la cerradura para siempre, y desde dentro los golpes que el padre soltaba en la puerta mezclados con los gritos indescifrables eran incapaces de traspasar su piel enamorada, que acababa de hacer la mochila decidida a partir para siempre a vivir lo que sentía y creía que era el amor de su vida.
¿Ley o fuerza?
... y ni la sangre derramada, ni las propiedades usurpadas, ni la memoria adulterada, ni las vejaciones ideológicas, ni las trampas históricas, ni el desprecio de los vencedores, ni la opresión económica, ni la represión cultural, ni la contaminación informativa, ni la coacción moral, ni la humillación institucional, ni el escarnio político, ni el ultraje social, ni la manipulación educativa, ni los antidisturbios, ni...
¿Qué sería de nosotros si nuestros antepasados ​​nunca hubieran cometido ninguna ilegalidad, como declararse objetores de conciencia en plena dictadura o hacer huelga pidiendo una jornada laboral de 8 horas y derecho a vacaciones?
… y quien esté libre de ilegalidad que tire la primera condena.
Salud y ...

... y por cierto, ¿quién hace las leyes? ... y ¿para quién?

divendres, 25 d’agost de 2017

Impotència

más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

Des d'aquesta mena d'homilia mensual permeteu-me que en parle d'un sentiment: la impotència.

Des del desfici que em generava haver d'esperar per prendre el bany les dues hores imposades per les costums dels anys seixanta i setanta  en ple estiu a més de 30 graus a l'ombra amb arguments de tot punt incomprensibles per a un nen de menys de 10 anys com "tall de digestió" o "ho fan tots", fins a la consternació de veure una furgoneta en zig-zag per les rambles, el sentiment t d'impotència habita en múltiples formes com un dimoni pervers que sorgeix quan menys t'ho esperes i sota la forma menys sospitada.

L'acomiadament del treball, tant se val sota el paraigua de la crisi o per motius personals, el silenci acusador de la teua parella, l'allau pseudoinformatiu de postveritat sobre l'últim esdeveniment mediàtic, que no ploga o que ploga massa o que ho faça el dia que havies previst anar a prendre el sol, que s'espatlle el cotxe o el mòbil o la nevera, l'overbooking, qualsevol malaltia, qualsevol abús de poder... I aleshores la impotència esdevé la espurna que encén la foguera emocional: tristesa, ràbia, dolor, desesperació, odi, venjança, frustració...

I tot aquest guirigall ens confon i a sovint prenem la decisió menys apropiada: enrabiada i plor o estripar el banyador del teu germà; dir-li al teu, ja ex-cap, què en penses d'ell de veritat justificant-li la seua injusta decisió d'acomiadar-te; trencar el silenci tens amb amenaces psicoemocionals; incorporar al teu argumentari les tesis que branden els mitjans ideològicament amics; culpabilitzar a algú del canvi climàtic...

Què fer, aleshores?

Doncs assumir-la. Forma part de la pròpia vida. Si ho poguérem tot seriem com déus avorrits. Tot el que ens envolta conté la qualitat de la impotència. Una pedra quan la llencem i la canviem de lloc, una planta quan la xafem al passejar de la mà dels nostres fills, un ocell engabiat, un déu en el que ningú hi creu...

Encara que assumir no vol dir claudicar. Assumim la emoció, no el fet: haurem de denunciar l'empresari capritxós i injust; i demanar explicacions pel silenci amb tot l'amor possible; i exigir informació de qualitat; i lluitar contra qualsevol tipus d'abús...

En tot cas intente no deixar-me dur per la primera explosió emocional, moltes voltes inoculada per les institucions morals a traves de llet materna, els consells dels amics i la televisió d'entreteniment. Freqüentment la sensació d'impotència només és un avís de que he de reflexionar sobre algun aspecte de la existència que havia deixat de costat, un esglai que em sobta com quan sona una alarma i tot seguit era un ratolí que s'havia escolat pel foradet que fa mesos estava pensant en tapar. Altres voltes és un estat d'ànim que em duu a replantejar-me part de la meua vida. I en ocasions l'oportunitat de fer una cosa diferent de la que tenia preestablerta.

Encara que raone això, quan hi apareix no puc evitar, en veu alta o cap a  dins segons les circumstàncies, cridar expressions que solen començar per "em cague en..." i de les que em penedisc al cap de pocs instants.

I no us penseu que aquest tema acaba en final feliç de pel·lícula de tele vespertina. Com el colesterol, segons els últims modismes mèdics, per a mi també hi ha impotència de la dolenta, de la que no es pot acceptar, la que és innegociable, la que cal extingir, que es subdivideix en dos tipus: la evident i  aguantar-se dues hores per banyar-se.

Salut i impotència (de la bona)

Nota: Cadascú que s'ho cuine al seu gust.
Amiguitos y amiguitas:
Desde esta especie de homilía mensual permitidme que hable de un sentimiento: la impotencia.
Desde la desazón que me generaba tener que esperar para tomar el baño las dos horas impuestas por las costumbres de los años sesenta y setenta en pleno verano a más de 30 grados a la sombra con argumentos de todo punto incomprensibles para un niño de menos de 10 años como "corte de digestión" o "lo hacen todos", hasta la consternación de ver una furgoneta en zigzag por las ramblas, el sentimiento de impotencia habita en múltiples formas como un demonio perverso que surge cuando menos te lo esperas y bajo la forma menos sospechada.
El despido del trabajo, da igual que sea bajo el paraguas de la crisis o por motivos personales, el silencio acusador de tu pareja, la avalancha pseudoinformativa de postverdad sobre el último acontecimiento mediático, que no llueva o que llueva demasiado o que lo haga el día que habías previsto ir a tomar el sol, que se estropee el coche o el móvil o la nevera, el overbooking, cualquier enfermedad, cualquier abuso de poder ... Y entonces la impotencia se convierte en la chispa que enciende la hoguera emocional: tristeza, rabia, dolor, desesperación, odio, venganza, frustración ...
Y todo este guirigay nos confunde y a menudo tomamos la decisión menos apropiada: pataleta y llanto o desgarrar el bañador de tu hermano; decirle a tu, ya ex-jefe, qué piensas de él de verdad justificándole su injusta decisión de despedirte; romper el silencio tenso con amenazas psicoemocionales; incorporar a tu argumentario las tesis que blanden los medios ideológicamente amigos; culpabilizar a alguien del cambio climático...
¿Qué hacer, entonces?
Pues asumirla. Forma parte de la propia vida. Si lo pudiéramos todo seríamos como dioses aburridos. Todo lo que nos rodea contiene la cualidad de la impotencia. Una piedra cuando la tiramos y la cambiamos de lugar, una planta cuando la pisamos al pasear de la mano de nuestros hijos, un pájaro enjaulado, un dios en el que nadie cree...
Aunque asumir no significa claudicar. Asumimos la emoción, no el hecho.: tendremos que denunciar al empresario caprichoso e injusto; y pedir explicaciones por el silencio con todo el  amor; y exigir información de calidad; y luchar contra cualquier tipo de abuso...
En todo caso intento no dejarme llevar por la primera explosión emocional, muchas veces inoculada por las instituciones morales a través de leche materna, los consejos de los amigos y la televisión de entretenimiento. Frecuentemente la sensación de impotencia sólo es un aviso de que debo reflexionar sobre algún aspecto de la existencia que había dejado de lado, un susto que me sorprende como cuando suena una alarma y luego era un ratón que se había colado por el agujero que hace meses estaba pensando en tapar. Otras veces es un estado de ánimo que me lleva a replantearme parte de mi vida. Y en ocasiones la oportunidad de hacer algo diferente a lo que tenía preestablecido.
Aunque razone de esta manera, cuando aparece no puedo evitar, en voz alta o para dentro según las circunstancias, gritar expresiones que suelen comenzar por "me cago en…" y de las que me arrepiento al cabo de pocos  instantes.
Y no os penséis que este tema acaba en final feliz de película de tele vespertina. Como el colesterol, según los últimos modismos médicos, para mi también hay impotencia de la mala, de la que no se puede aceptar, la que es innegociable, la que hay que extinguir, que se subdivide en dos grupos: la evidente y aguantarse dos horas para bañarse.

Salud e impotencia (de la buena)
Nota: Cada cual que se lo cocine a su gusto.

divendres, 21 de juliol de 2017

Aigua fresca

más abajo en castellano


Amiguets i amiguetes:

Fa calor, òbric la nevera, agafe una ampolla d'aigua i faig un glop (l'últim) ben fresquet, fique l'ampolla en la bossa de reciclatge i en pose una altra a refredar-se. Tot molt quotidià. Tot molt senzill. Tot molt normal. Però mira per on m'ha donat per pensar en tot allò, en fer una dissecció existencial d'aquest acte tan habitual, tan de tots, tan proper.

Nevera

Li cal electricitat per funcionar, que en el cas menys greu ve d'un salt d'aigua més o menys proper, a traves dels cables que pengen de les torres metàl·liques que farceixen el nostre entorn i que les hem incorporat al nostre paisatge arbori, igual que farem (o ho faran els nostres descendents) amb els molinets gegants que delimiten les cimes muntanyoses.

Per tal de refredar cal un gas (de nom insultant), que com ja suposaven afecta a la capa d'ozó i col·labora en el canvi climàtic afavorint l'augment de la temperatura i per tant el consum d'aigua fresca.

La majoria de materials amb que es construeixen són derivats del petroli, sense comentaris.

Ampolla d'aigua (de plàstic)

Doncs resulta que amb o sense BPA afecten el nostre equilibri bioquímic i el que és pitjor la majoria estan dissenyades per a un sol ús, ja que si no es renten van acumulant-se bactèries i amb el temps van alliberant-se radicals polinoséquè (aquests es solten encara que les rentem; són radicals) que se'ls engolim tranquil·lament.

O siga, comprar, usar, reciclar. Però reciclar com cal, ja que la majoria de voltes o no les llencem al contenidor escaient o sense adonar-nos-en acaben en el fem comú. I en acabant cap el mar, sembla que el plàstic marí ja ocupa el mateix pes que els peixos (incloent-hi balenes i plàncton), a més de col·laborar en la formació de l'illa plàstica gegant que diuen hi ha al mig del pacífic.

Fins ací la dissecció.

Mire al meu voltant i veig draps absorbents amb nanoesferes de plàstic, mobles de cuina, envasos de detergents i de neteja cristalls i de lleixius... poals, graneres, tapers, televisió, cadires,  i pense en quant de plàstic incorpore al meu organisme i quant en llence al món.

El que ens empassem és el peatge que ens cal a canvi de la comoditat i el benestar i del que potser en siguem conscients al llarg de la nostra vida (malalties i deterioraments). Però del que llencem al món no en tenim una experiència directa (llevat d'algun plastiquet tipus medusa a la vora de la mar). I és que si ens deixem anar i no estem a l'aguait, tenim la percepció de que el món existeix per al nostre servei. Som els dominadors i per tant tot hi és per satisfer les nostres necessitats bàsiques i també les sofisticades.

Podria continuar però com que no em vull enfonsar i encara queda molt d'estiu i molts glops d'aigua fresca que prendre vaig a buscar algun tutorial de com funciona una botitja que sembla que no afecta ni al cos ni al món.

Salut i frescoreta (saludable)
Amiguitos y amiguitas:
Hace calor, abro la nevera, cojo una botella de agua y doy un trago (el último) bien fresquito, meto la botella en la bolsa de reciclaje y pongo otra a enfriarse. Todo muy cotidiano. Todo muy sencillo. Todo muy normal. Pero mira por donde me ha dado por pensar en todo esto, en hacer una disección existencial de este acto tan habitual, tan de todos, tan cercano.
nevera
Necesita electricidad para funcionar, que en el caso menos grave viene de un salto de agua más o menos próximo, a través de los cables que cuelgan de las torres metálicas que llenan nuestro entorno y que las hemos incorporado a nuestro paisaje arbóreo, igual que haremos (o lo harán nuestros descendientes) con los molinillos gigantes que delimitan las cumbres montañosas.
Para enfriar hace falta un gas (de nombre insultante), que como ya supondréis afecta a la capa de ozono y colabora en el cambio climático favoreciendo el aumento de la temperatura y por tanto el consumo de agua fresca.
La mayoría de materiales con que se construyen son derivados del petróleo, sin comentarios.
Botella de agua (de plástico)
Pues resulta que con o sin BPA afectan a nuestro equilibrio bioquímico y lo que es peor la mayoría están diseñadas para un solo uso, ya que si no se lavan van acumulándose bacterias y con el tiempo van liberándose radicales polinoséqué (estos se sueltan aunque las lavemos; son radicales) que nos los tragamos tranquilamente.
O sea, comprar, usar, reciclar. Pero reciclar como es debido, ya que la mayoría de veces o no las tiramos al contenedor adecuado o sin darnos cuenta acaban en la basura común. Y al final van a dar al mar, parece que el plástico marino ya ocupa el mismo peso que los peces (incluyendo ballenas y plancton), además de colaborar en la formación de la isla plástica gigante que dicen hay en medio del pacífico.
Hasta aquí la disección.
Miro a mi alrededor y veo paños absorbentes con nanoesferas de plástico, muebles de cocina, envases de detergentes y de limpiacristales y de lejías... cubos, escobas, tapers, televisión, sillas, y pienso en cuánto plástico incorporo a mi organismo y en cuanto tiro al mundo.
El que nos tragamos es el peaje que necesitamos a cambio de la comodidad y el bienestar y del que quizás seamos conscientes a lo largo de nuestra vida (enfermedades y deterioros). Pero del que tiramos al mundo no tenemos una experiencia directa (salvo algún plastiquito tipo medusa en la orilla del mar). Y es que si no nos fijamos y no estamos al tanto, tenemos la percepción de que el mundo existe para nuestro servicio. Somos los dominadores y por lo tanto todo existe para satisfacer nuestras necesidades básicas y también las sofisticadas.
Podría continuar pero como no me quiero hundir y aún queda mucho verano y muchos tragos de agua fresca que tomar voy a buscar algún tutorial de cómo funciona un botijo que parece que no afecta ni al cuerpo ni al mundo.

Ciao Aragó Cinema

Más abajo en castellano Amiguets i amiguetes Anit, va ser anit, després de 2 anys d’un projecte il·lusionant, Aragó Cinema va tanca...