divendres, 29 de juny de 2018

El meu espai


Amiguets i amiguetes:

Dispose d’uns quants metres quadrats per a mi només. Entre la immensitat de l’inabastable univers hi ha una petita part que em pertany: els 80 metres quadrats de la casa (on tinc l’espai habitual on dorm, on menge, on cague, on folle, on llig, on faig allò que se’n diu viure), els 2 del cotxe, els 3 o 4 de lloc de treball, els que sempre tinc (tenim) al meu voltant que les normes de civisme ens atorguen en aquest punt del planeta, i els que compre quan llogue una habitació d’hotel o una butaca de teatre o una taula en un restaurant. Encara que si ho pense bé tot l’espai que en tinc és comprat d’una manera o una altra. En quan més diners més espai disponible (dos cases o més, jardí i piscina privada, cotxes i vaixells i avió privat, els últims pisos dels més moderns edificis...)

Un raconet, un territori, un domini. Un espai que és meu, en sóc el propietari, només si jo vull pot ser ocupat per altres, uns convidats a sopar, algú que duc a algun lloc, uns llavis amb la intenció de besar-me. És on rau la meua privacitat, el jo íntim, allò inconfessable del meu univers particular. El refugi necessari per a continuar a la gresca.

I si aquest espai minvara fins a una cambra compartida o a unes caixes de cartró o a un tros en una pastera de plàstic abarrotada de por i esperança en mig del no res?

Aleshores demanaria, exigiria, un petit espai, ni que fos per dignitat. I ensopegaria amb la por dels que tingueren metres de sobra de perdre’n algun, i la rigidesa ben interessada de normatives i legislacions, i la benpensant postura del “jo pague els meus impostos per a que les institucions se n’encarreguen”... I en acabant panys, forrellats, tanques, fronteres, reixats, concertines, vaixells a la deriva, traficants de persones...

Una altra volta tinc més preguntes que respostes, encara que l’única manera de trobar alguna resposta és fer-se una pregunta. En realitat no hi ha espai per a tots? L’espai propi és la materialització de la covardia social? Hi ha alguna normativa sobre les mides d’un espai mínim personal escaient de dignitat bàsica? Si l’espai anomenat públic és de tots, qui són eixos tots? Quin tros del meu espai estic disposat a cedir filantròpicament parlant?...

El comptador de paraules m’informa que em queda poc espai per a poder respondre tanta cosa, així que vos les deixe soltes per a que vos les respongau si us ve de gust o per a que us en feu un grapat més, si és el cas.


Ah! Se m’oblidava comptar els 4 o 5 metres del panteó o mausoleu, o els 2 del taüt, o els 30 cm del pot funerari, o els mil·límetres dispersos de les meues cendres... intents de posseir alguna cosa d’espai per a tota l’eternitat malgrat que no puguem gaudir-ne.

Salut i espai

Ara, que no només d’espai viu l’existència, també cal temps (que també es compra i que tampoc en tinc ara)
Amiguitos y amiguitas:
Dispongo de unos cuantos metros cuadrados para mí sólo. Entre la inmensidad del inabarcable universo hay una pequeña parte que me pertenece: los 80 metros cuadrados de la casa (donde tengo el espacio habitual donde duermo, donde como, donde cago, donde follo, donde leo, donde hago lo que se dice vivir), los 2 del coche, los 3 o 4 del puesto de trabajo, los que siempre tengo (tenemos) a mi alrededor que las normas de civismo nos otorgan en este punto del planeta, y los que compro cuando alquilo una habitación de hotel o una butaca de teatro o una mesa en un restaurante. Aunque si lo pienso bien todo el espacio que tengo está comprado de una manera u otra. En cuanto más dinero más espacio disponible (dos casas o más, jardín y piscina privada, coches y barcos y avión privado, los últimos pisos de los más modernos edificios...)
Un rinconcito, un territorio, un dominio. Un espacio que es mío, soy el propietario, sólo si yo quiero puede ser ocupado por otros, unos invitados a cenar, alguien que llevo a algún lugar, unos labios con la intención de besarme. Es donde radica mi privacidad, el yo íntimo, lo inconfesable de mi universo particular. El refugio necesario para continuar la juerga.
¿Y si este espacio mermará hasta un cuarto compartido o a unas cajas de cartón o a un trozo en una patera de plástico abarrotada de miedo y esperanza en medio de la nada?
Entonces pediría, exigiría, un pequeño espacio, aunque fuera por dignidad. Y tropezaría con el miedo de los que tuvieran metros de sobra de perder alguno, y la rigidez bien interesada de normativas y legislaciones, y la bienpensante postura del "yo pago mis impuestos para que las instituciones se encarguen"... Y al final cerraduras, cerrojos, vallas, fronteras, verjas, concertinas, barcos a la deriva, traficantes de personas...
Otra vez tengo más preguntas que respuestas, aunque la única manera de encontrar alguna respuesta es hacerse una pregunta. ¿En realidad no hay espacio para todos? ¿El espacio propio es la materialización de la cobardía social? ¿Hay alguna normativa sobre las medidas de un espacio mínimo personal adecuado de dignidad básica? ¿Si el espacio llamado público es de todos, quienes son esos todos? ¿Qué pedazo de mi espacio estoy dispuesto a ceder filantrópicamente hablando?...
El contador de palabras me informa que me queda poco espacio para poder responder tanta cosa, así que os las dejo sueltas para que os las respondáis si os apetece, o para que os hagáis un puñado más, si es el caso.

¡Ah! se me olvidaba contar los 3 o 4 del panteón o mausoleo, o los 2 del ataúd, o los 30 cm del bote funerario, o los milímetros dispersos de mis cenizas… intentos de poseer algo de espacio para toda la eternidad, aunque no los podamos disfrutar.
Salud y espacio
Ahora, que no sólo de espacio vive la existencia, también hace falta el tiempo (que también se compra y que tampoco tengo ahora)


divendres, 25 de maig de 2018

Bon silenci


más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

De sobte, un dia va i apague la tele i la ràdio i internet i l’ús de dades mòbils. I el silenci omple tot el meu ecosistema, d’una revolada despareixen del meu àmbit corrupcions, esdeveniments esportius, conflictes internacionals, violències masclistes, nens inerts en platges turístiques, anuncis de tota mena de coses innecessàries...

Prenc consciencia de la quantitat de temps que estic abduït per històries que, en realitat, no m’interessen més que d’una forma anecdòtica, superficial i que, tanmateix, resulten còmodes per a omplir les converses amb els altres i fins i tot amb mi mateix: injustícies imperdonables, argumentaris polítics, investigacions periodístiques, curiositats youtubers...

En mig d’aquest silenci, que em sembla artificial, pense en com seria la vida sense tanta (des) informació. En quins pensaments s’entretindrien les neurones que mai no paren de fer sinapsis cap ací i cap allà. Incapaç de fer-me’n una idea, em deixe dur pels sorolls que habiten la meua llar i deixe que vagen amerant el meu cervell, els meus ulls, el meu fetge, el meu univers: pardalets, un motor llunyà, la nevera, paraules de converses que no entenc, l’aigua de la cisterna, gossos, els meus budells... M’encantaria escoltar més sons propis, els batecs del cor i la sang precipitant-se per les arteries i l’omplir-se de la bufeta i l’aire obrint els alvèols i l’espurneig dels nervis... a saber quants sorolls en produïm dins de nosaltres sense ser-ne conscients. Igual que les cases, que des de fora es veuen quietes, silencioses, però a dintre estan farcides de sons que ens passen totalment desapercebuts, igual que les llumenetes dels aparells domèstics que formen la seua pròpia galàxia, només visible quan a meitat de nit tornem al llit després de satisfer alguna urgència fisiològica que no ens ha deixat ni encendre la llum.

I ara que ho pense, encara que haja desconnectat tot, les ones continuen sent-hi. Totes les paraules i musiques de totes les ràdios que en cada instant estan sent emeses circulen en la meua habitació. I tots el programes i pel·licules i sèries i anuncis de telecompra de tots els canals de televisió onegen pel meu menjador. I tots els wifis de la contornada amb totes les pàgines web i facebocks i mails que els meus veïns veuen passen per la meua cuina. I tots els comentaris i fotos i gifs i vídeos i xorrades de les xarxes socials veïnals travessen el meu bany. I els satèl·lits i els comandaments a distància i els cotxes intel·ligents i els els bluethooths. I són invisibles, però estan. Si les pogueren veure seria com un gran embull que ho emplastraria tot, i no ens deixaria veure ni les nostres mans. I tot el que ens arriba a traves d’elles ens genera un aldarull quotidià que tampoc ens deixa veure’ns a nosaltres mateix.

Els budells tornen a sonar, crec que demanen feina, així que vaig a posar-me a cuinar, gaudint dels sorolls del ganivet tallant verdures, el xiulit del gas fent-se foc, el crit de l’oli calent en la paella al rebre una matèria freda, el bombolleig del caldo en la cassola de fang i després el mastegar una tomata i un tros de pa cruixent i absorbir un glop d’aigua i el lent desfer-se dels grans d’arròs, i els aromes, i els colors...

I una bona becadeta

Salut i bon silenci

Amb el vostre permís vaig a connectar-me, encara que només siga per a enviar aquest text, espere.
Amiguitos y amiguitas:
De repente, un día va y apago la tele y la radio e internet y el uso de datos móviles. Y el silencio llena todo mi ecosistema, de golpe desaparecen de mi ámbito corrupciones, eventos deportivos, conflictos internacionales, violencias machistas, niños inertes en playas turísticas, anuncios de todo tipo de cosas innecesarias...
Tomo conciencia de la cantidad de tiempo que estoy abducido por historias que, en realidad, no me interesan más que de una forma anecdótica, superficial y que, sin embargo, resultan cómodas para llenar las conversaciones con los demás e incluso conmigo mismo: injusticias imperdonables, argumentarios políticos, investigaciones periodísticas, curiosidades Youtubers...
En medio de este silencio, que me parece artificial, pienso en cómo sería la vida sin tanta (des) información. En qué pensamientos se entretendrían las neuronas que nunca paran de hacer sinapsis aquí y allá. Incapaz de hacerme una idea me dejo llevar por los ruidos que habitan mi hogar y dejo que vayan empapando mi cerebro, mis ojos, mi hígado, mi universo: pájaros, un motor lejano, la nevera, palabras de conversaciones que no entiendo, el agua de la cisterna, perros, mis tripas... Me encantaría escuchar más sonidos propios, los latidos del corazón y la sangre precipitándose por las arterias y el llenarse de la vejiga y el aire abriendo los alvéolos y el chisporroteo de los nervios... a saber cuántos ruidos producimos dentro de nosotros sin ser conscientes de ello. Al igual que las casas, que desde fuera se ven quietas, silenciosas, pero dentro están repletas de sonidos que nos pasan totalmente desapercibidos, como las lucecitas de los aparatos domésticos que forman su propia galaxia, sólo visible cuando a mitad de noche volvemos al cama después de satisfacer alguna urgencia fisiológica que no nos ha dejado ni encender la luz.
Y ahora que lo pienso, aunque haya desconectado todo, las ondas siguen estando. Todas las palabras y músicas de todas las radios que en cada instante están siendo emitidas circulan por mi habitación. Y todos los programas y películas y series y anuncios de telecompra de todos los canales de televisión ondean por mi comedor. Y todos los wifis de los alrededores con todas las páginas web y facebocks y mails que mis vecinos ven pasan por mi cocina. Y todos los comentarios y fotos y gifs y vídeos y chorradas de las redes sociales vecinales atraviesan mi baño. Y los satélites y los mandos a distancia y los coches inteligentes y los bluetooths. Y son invisibles, pero están. Si las pudiéramos ver sería como una gran maraña que lo emplasta todo, y no nos dejaría ver ni nuestras manos. Y todo lo que nos llega a través de ellas nos genera un alboroto cotidiano que tampoco nos deja vernos a nosotros mismos.
Las tripas vuelven a sonar, creo que piden trabajo, así que voy a ponerme a cocinar, disfrutando de los ruidos del cuchillo cortando verduras, el silbido del gas haciéndose fuego, el grito del aceite caliente en la sartén al recibir una materia fría, el burbujeo del caldo en la cazuela de barro y después el masticar un tomate y un trozo de pan crujiente y absorber un trago de agua y el lento deshacerse de los granos de arroz, y los aromas, y los colores...
Y una buena siesta
Salud y silencio
Con vuestro permiso voy a conectarme, aunque sólo sea para enviar este texto, espero.

divendres, 27 d’abril de 2018

I tot pels ous


más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

De sobte m’he posat a pensar en els ous. En quants ne tinc. Avui, 3. I també he pensat en els ous dels meus veïns, uns en tindran 5, altres 12, algú cap. Potser que entre tots en tinguem 50 o 60, sense contar el bar, on segur que n’hi ha 20 o 30, ni els tres o quatre cents que deuen haver-ne al super. Si de mitjana hi ha uns 80 ous per edifici, i en el barri  n’hi ha uns 200, això fa 160.000 ous, i si en la ciutat són 20 barris ens anem a 3.200.000 d’ous, en un dia qualsevol, en una població qualsevulla.

Intente visualitzar tots els ous que hi ha en aquest moment al planeta. I de cop em sacseja una qüestió: quants ous pon un gallina al dia? ho google-consulte i em diuen que 1 (les de les granges industrials, les de les ecològiques menys). Un travelling mental omple el meu cervell de milions de gallines ponent ous... Un moment! que s’han d’alimentar! I com un dron que s’eleva lentament vaig veient hectàrees i hectàrees de terra per produir el pinso suficient.

Per tal d’aturar aquesta espiral de raonaments en caiguda lliure agafe el mòbil, que ja te el protector de pantalla per a canviar, n’arranque un trosset. No sabria dir si és plàstic o cristall. Pot ser és un material d’aquells que calen mans infantils per a extraure’l... Una altra volta se’m dispara el pensament justicier i se’m vessa per tot arreu, i prenc consciencia de que tot el que m’envolta, des de l’ordinador on escric fins les rajoles que sostenen el sofà on estic assegut, és matèria que ha estat transformada per nosaltres, els sapiens sapiens, i que si és veritat que la matèria igual que l’energia no es crea ni es desintegra sinó que es transforma, aleshores tot el que veig al meu voltant ha sigut muntanya, fòssil, terra,... natura.

Respire un moment per posar-me en mode positiu. I comence a sentir que el cotó de la samarreta que duc em connecta amb les mans que el colliren i la planta que el feu i l’aigua que li va ploure. I de sobte el meu menjador és bosc i núvol i riu i neu i pedra... I quan em menge la truita seré gallina i dacsa i també la llum sempre encesa de les naus de ciment armat per a que no paren de pondre, i la gasolina per transportar-los, i els pesticides pel pinso i el plàstic amb que venia embolicada la mitja dotzena d’ous campers. I en un mos em paparé tota una cadena de disbarats i maldats humanes i les incorporaré a les meues cèl·lules i qui sap si al meu adn.

I si aquest mecanisme afecta també a les idees? Si les ideologies ni es creen ni desapareixen sinó que es transformen? I cada nova idea s’ha anat construint sobre injustícies i abusos de tota mena, i quan la pense o la dic estic fent-me meues totes aquestes barrabassades? I aleshores esdevinc un agent contaminant que vaig amollant ací i allà conceptes i arguments impregnats de venjances i odis amb aspecte de discurs coherent i benpensant.

I els sentiments? També estan sotmesos a la llei de la conservació de l’energia? Què significa això?... Crec que m’està baixant el sucre i em cal menjar alguna cosa.

Tot el que tinc a la nevera em genera culpabilitat. Fins i tot la pròpia nevera. I la electricitat. I aquests pensaments...

Salut i coneixement.

Ara ja només me’n queda 1. Demà hauré de comprar-ne. O continuar la vida sense ous? I sense mòbil, i sense sofà, i sense... De quantes coses puc prescindir-ne? Com m’ho faria amb la casa buida de llast? I ho podré fer sense reflexionar-ne? L’únic que sé és que ara  aquestes cavil·lacions ja no em colpegen per manca de sucre.Amiguitos y amiguitas:
De repente me he puesto a pensar en los huevos. En cuantos tengo. Hoy, 3. Y también he pensado en los huevos de mis vecinos, unos tendrán 5, otros 12, alguien ninguno. Puede que entre todos tengamos 50 o 60, sin contar el bar, donde seguro que hay 20 o 30, ni los tres o cuatro cientos que debe haber en el super. Si en promedio hay unos 80 huevos por edificio, y en el barrio hay unos 200, esto da 160.000 huevos, y si en la ciudad son 20 barrios nos vamos a 3.200.000 de huevos, en un día cualquiera, en una población cualquiera.
Intento visualizar todos los huevos que hay en este momento en el planeta. Y de golpe me sacude una cuestión: ¿cuántos huevos pone un gallina al día? lo google-consulto y me dicen que 1 (las de las granjas industriales, las de las ecológicas menos). Un travelling mental llena mi cerebro de millones de gallinas poniendo huevos... ¡Un momento! ¡que deben alimentarse! Y como un dron que se eleva lentamente voy viendo hectáreas y hectáreas de tierra para producir el pienso suficiente.
Con el fin de detener esta espiral de razonamientos en caída libre cojo el móvil, que ya tiene el protector de pantalla para cambiar, arranco un trocito. No sabría decir si es plástico o cristal. Quizá es un material de aquellos que necesitan manos infantiles para extraerlo ... Otra vez se me dispara el pensamiento justiciero y se me derrama por todas partes, y tomo conciencia de que todo lo que me rodea , desde el ordenador donde escribo hasta las baldosas que sostienen el sofá donde estoy sentado, es materia que ha sido transformada por nosotros, los sapiens sapiens, y que si es verdad que la materia al igual que la energía no se crea ni se desintegra sino que se transforma, entonces todo lo que veo a mi alrededor ha sido montaña, fósil, tierra,... naturaleza.
Respiro un momento para ponerme en modo positivo. Y comienzo a notar que el algodón de la camiseta que llevo me conecta con las manos que lo cogieron y la planta que lo hizo y el agua que le llovió. Y de repente mi comedor es bosque y nube y río y nieve y piedra... Y cuando me coma la tortilla seré gallina y maíz y también la luz siempre encendida de las naves de cemento armado para que no paren de poner, y la gasolina para transportarlos, y los pesticidas para el pienso y el plástico con que venía envuelta la media docena de huevos camperos. Y con un bocado me tragaré toda una cadena de disparates y maldades humanas y las incorporaré a mis células y quién sabe si a mi adn.
¿Y si este mecanismo afecta también a las ideas? ¿Si las ideologías ni se crean ni desaparecen, sino que se transforman? ¿Y cada nueva idea se ha ido construyendo sobre injusticias y abusos de todo tipo, y cuando la pienso o la digo estoy haciéndome mías todas estas tropelías? Y entonces me convierto en un agente contaminante que voy soltando aquí y allá conceptos y argumentos impregnados de venganzas y odios con aspecto de discurso coherente y biempensante.
¿Y los sentimientos? ¿También están sometidos a la ley de la conservación de la energía? ¿Qué significa esto?... Creo que me está bajando el azúcar y necesito comer algo.
Todo lo que tengo en la nevera me genera culpabilidad. Incluso la propia nevera. Y la electricidad. Y estos pensamientos...
Salud y conocimiento.
Ahora ya sólo me queda 1. Mañana deberé comprar. ¿O continuar la vida sin huevos? Y sin móvil, y sin sofá, y sin... ¿De cuántas cosas puedo prescindir? ¿Cómo me lo haría con la casa vacía de lastre? ¿Y lo podré hacer sin reflexionar? Lo único que sé es que ahora estas cavilaciones ya no me golpean por falta de azúcar.

divendres, 30 de març de 2018

Ai! Quina por!


más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

Ai! Quina por! I a poc a poc anem sentint (o pensant):

“M’agradaria dir algunes coses al voltant del “procés”, però i si, sense adonar-me’n, infringesc alguna dèria constitucional: A la presó.”

“Estic per cantar un rap tot reflexionant sobre la biografia del monarca emèrit, però i si li couen les engonals als que estan “atados y bien atados”: A la presó.”

“Tinc una foto d’un diputat català pixelada i just quan vaig a penjar-la en les xarxes, el meu subconscient televisiu m’alerta de que a un fotògraf consolidat li les van censurar i qui sap si a mi em pot caure una querella.”

“M’arriben links al wasap, al correu, al face, al microones, a la punta del...nas, per a descarregar-me un pdf d’un llibre segrestat per l’autoritat judicial. I si d’ací a uns anys resulta que he col·laborat amb banda armada?”

“Se m’ha ocorregut un acudit sobre Déu que diu que per tal de comprendre les seues criatures s’ha hagut de posar un monocle i el vaig a publicar en... Un moment, que açò pot ser delicte contra la nosequè religiosa. Ja vos el contaré en persona, si de cas.”

I així fins a la paralització total, fins a esdevenir només consumidors, lògicament d’allò políticament correcte. I tot gràcies a la por que se’ns va infiltrant com la humitat en els fonaments de les cases mal fetes i va ablanint murs i bigues fins l’enderrocament final.

La por, llevat de la instintiva, és lliure, cadascú podem agafar-ne la que vulguem. I mentre anem agarrant-ne no deixaran de llençar-nos-en. La nostra ment és com una esponja que va assumint por fins que impregna tot el nostre ser i ordena qualsevol dels nostres actes, que nosaltres creurem que fem en llibertat, és clar.

I així ens anem convertint en els nostres propis censors, encara que direm que triem lliurement els nostres actes dins del marc legal que ens hem donat i bla, bla, bla... Fins que un dia estarem esgotats i ens caldrà seure i encara que no ens deixe la llei ho farem, tal com va fer la negra Rosa Parks en Alabama fa més de 60 anys. I aleshores ja veurem què passa.

On està la línia roja? Per quina cosa paga la pena expressar el que es sent? Què triar, allò just o  allò legal? On és el límit de l’art? Qui diu què és ètic i què no?

I quan estava a punt d’assumir “allò políticament correcte” com a criteri esclaridor de tanta confusió, va i els carrers s’omplen de figures explicites, realistes i amb tot de detalls d’un jove d’una trentena d’anys, torturat fins a la mort per les seues creences i que el passegen quasi nu i tot sagnant davant de menors i a qualsevol hora del dia o la nit, i fins i tot el trauen en televisió en horari infantil, i sembla que és legal, cultural i sobretot moral.

I per augmentar la confusió va i damunt li diuen “passió”. Passió!!!? Vaig a dir-ho entre parèntesi, que és com si ho diguéssim a cau d’orella,  per a que no se n’adonen ni em titllen d’irreverent (per a mi la passió és una altra cosa, que no vaig a especificar per si hi ha menors o febles d’esperit)

Salut i valor.

I que les vostres passions vos il·luminen el camí!Amiguitos y amiguitas:
¡Ay! ¡Qué miedo! Y poco a poco vamos escuchando (o pensando):
"Me gustaría decir algunas cosas en torno al "procés", pero y si, sin darme cuenta, infrinjo alguna manía constitucional: A la cárcel."
"Estoy por cantar un rap reflexionando sobre la biografía del monarca emérito, pero y si le escuecen las ingles a los que están" atados y bien atados ": A la cárcel."
"Tengo una foto de un diputado catalán pixelada y justo cuando voy a colgarla en las redes, mi subconsciente televisivo me alerta de que a un fotógrafo consolidado se las censuraron y quién sabe si a mí me puede caer una querella ."
"Me llegan links al wasap, al correo, al face, el microondas, a la punta de... la nariz, para descargarme un pdf de un libro secuestrado por la autoridad judicial. ¿Y si dentro de unos años resulta que he colaborado con banda armada?"
"Se me ha ocurrido un chiste sobre Dios que dice que para comprender a sus criaturas se ha tenido que poner un monóculo y lo voy a publicar en... Un momento, que esto puede ser delito contra la nosequé religiosa. Ya os lo contaré en persona, si acaso."
Y así hasta la paralización total, hasta convertirnos en sólo consumidores, lógicamente de lo políticamente correcto. Y todo gracias al miedo que se nos va infiltrando como la humedad en los cimientos de las casas mal hechas y ablanda muros y vigas hasta el derribo final.
El miedo, salvo el instintivo, es libre, cada uno podemos coger el que queramos. Y mientras vayamos cogiendo no dejarán de lanzarnos. Nuestra mente es como una esponja que va asumiendo miedo hasta que impregna todo nuestro ser y ordena cualquiera de nuestros actos, que nosotros creeremos que hacemos en libertad, claro.
Y así nos vamos convirtiendo en nuestros propios censores, aunque diremos que elegimos libremente nuestros actos dentro del marco legal que nos hemos dado y bla, bla, bla... Hasta que un día estaremos agotados y necesitaremos sentarnos y aunque no nos deje la ley lo haremos, tal como hizo la negra Rosa Parks en Alabama hace más de 60 años. Y entonces ya veremos qué pasa.
¿Dónde está la línea roja? ¿Por qué cosa vale la pena expresar lo que se siente? ¿Qué elegir, lo justo o lo legal? ¿Dónde está el límite del arte? ¿Quién dice qué es ético y qué no?
Y cuando estaba a punto de asumir "lo políticamente correcto" como criterio esclarecedor de tanta confusión, va y las calles se llenan de figuras explícitas, realistas y llenas de detalles de un joven de una treintena de años, torturado hasta la muerte por sus creencias y que lo pasean casi desnudo y sangrante ante menores a cualquier hora del día o la noche, e incluso lo sacan en televisión en horario infantil, y parece que es legal, cultural y sobre todo moral.
Y para aumentar la confusión, va y encima lo llaman "pasión". ¿¡¡¡Pasión!!!? Voy a decirlo entre paréntesis, que es como si lo dijéramos al oído, para que no se den cuenta ni me tachen de irreverente (para mí la pasión es otra cosa, que no voy a especificar por si hay menores o débiles de espíritu)
Salud y valor.
¡Y que vuestras pasiones os iluminen el camino!

divendres, 23 de febrer de 2018

Caldrà ballar

Amiguets i amiguetes:

En aquestes últimes setmanes he perdut dos amics, els dos per malalties fulminants. Un era amic, conegut, amb qui compartia complicitats, passions i algun vici; l’altre era molt més, una persona que formava part del meu ser, amb qui compartia viatge de vida des de l’adolescència, realment un tros del meu cor.

De sobte et trobes descol·locat, foragitat de la teua zona de control, ingràvid a mercè dels sacsejos emocionals. I aleshores te n’adones que a l’hora de la veritat no tenim cap preparació per a enfrontar la mort. Als nens se’ls amaga, pensem que els va a traumatitzar o alguna cosa així, com que seran infeliços si els mostrem que la vida no és infinita, que quina impressió veure als seus pares i altres adults plorar desconsoladament. Fins i tot és de mal gust que els adolescents visiten els tanatoris per acomiadar-se d’oncles i avis.

Tal volta els creients en qualsevol tipus de pensament màgic ho tinguen més fàcil, no ho sé, no és el meu cas. Encara que pot ser, malgrat el paraigua d’una creença, en el fons tothom es trobe indefens davant l’inevitable fet de la mort. Perquè no es tracta del pla intel·lectual, de si el finat és al costat d’aquest a l’altre déu, o si forma part de l’energia de l’univers, o si es transformarà en un animal, o si es reencarnarà en no se quantes vides. Parlem d’una qüestió emocional, d’un aprenentatge sobre com gestionar-nos emocionalment. I això, encara avui en dia, es reprimeix.

Són molts segles d’una institució religiosa castrant en allò emocional, en allò instintiu, en com viure la mort, i el sexe. Ambdues coses han estat sotmeses al filtre moral imposat per les autoritats. Fins fa poc el sexe estava ocult, com si només es poguera fer d’amagat i amb la llum apagada. Ara és al contrari, hi ha una sobre exposició, la publicitat usa de forma massiva els cossos joves (majorment de dones) amb insinuacions sexuals, hi ha un bombardeig de pornografia que també oculta el sexe vertader. I la mort, doncs, s’ha artificialitat, són professionals qui amortallen, hi ha un cristall per evitar ensumar les flors que sempre hi són, perquè l’olfacte és la nostra percepció més instintiva, la que ens projecta més enllà del control moral.

És clar que tot és cultural, s’aprèn d’una manera o una altra, per això plantegem-nos que la mort és igual que la vida, que sense una no hi ha l’altra, que no ens l’amaguem, ni tampoc en fem exhibicionisme, que ens ho fem el més fàcil possible, el més humà que pugam.

De qui mor no en sabem res, podem creure coses, però no en sabem. Així que cal ocupar-se dels qui encara hi som. I fem-nos-ho amb amabilitat.

Ara toca reubicar-s’hi, recompondre la destrossa emocional, a poc a poc anar esborrant adreces de correus electrònics, números de telèfon, noms en llistes de contactes, amics de xarxes socials...

El mort, al sot, i el viu, al rebost.

Salut i vida

Com que el que va davant, va davant, doncs ens caldrà ballar per poder dir allò de: Que nos quiten lo bailao!Amiguitos y amiguitas:
En estas últimas semanas he perdido dos amigos, ambos por enfermedades fulminantes. Uno era amigo, conocido, con quien compartía complicidades, pasiones y algún vicio; el otro era mucho más, una persona que formaba parte de mi ser, con quien compartía viaje de vida desde la adolescencia, realmente un pedazo de mi corazón.
De repente te encuentras descolocado, expulsado de tu zona de control, ingrávido a merced de los zarandeos emocionales. Y entonces te das cuenta de que a la hora de la verdad no tenemos ninguna preparación para enfrentar la muerte. A los niños se les esconde, pensamos que los va a traumatizar o algo así, como que serán infelices si les mostramos que la vida no es infinita, que qué impresión ver a sus padres y a otros adultos llorar desconsoladamente. Incluso es de mal gusto que los adolescentes visiten los tanatorios para despedirse de tíos y abuelos.
Tal vez los creyentes en cualquier tipo de pensamiento mágico lo tengan más fácil, no lo sé, no es mi caso. Aunque quizá, a pesar del paraguas de una creencia, en el fondo todo el mundo se encuentre indefenso ante el inevitable hecho de la muerte. Porque no se trata del plano intelectual, de si el finado está junto a este o al otro dios, o si forma parte de la energía del universo, o si se transformará en un animal, o si se reencarnará en no sé cuantas vidas. Hablamos de una cuestión emocional, de un aprendizaje sobre cómo gestionarnos emocionalmente. Y eso, aún hoy en día, se reprime.
Son muchos siglos de una institución religiosa castrando en lo emocional, en lo instintivo, en cómo vivir la muerte, y el sexo. Ambas cosas han sido sometidas al filtro moral impuesto por las autoridades. Hasta hace poco el sexo estaba oculto, como si sólo se pudiera hacer a escondidas y con la luz apagada. Ahora es al contrario, hay una sobre exposición, la publicidad usa de forma masiva los cuerpos jóvenes (mayormente de mujeres) con insinuaciones sexuales, hay un bombardeo de pornografía que también oculta el sexo verdadero. Y la muerte, pues, se ha artificializado, son profesionales quienes amortajan, hay un cristal para evitar oler las flores que siempre están, porque el olfato es nuestra percepción más instintiva, la que nos proyecta más allá del control moral.
Está claro que todo es cultural, se aprende de una manera u otra, por eso planteémonos que la muerte es igual que la vida, que sin una no existe la otra, que no nos la escondamos, ni tampoco hagamos exhibicionismo, que hagámonos lo más fácil posible, lo más humano que podamos.
De quien muere no sabemos nada, podemos creer cosas, pero no sabemos. Así que hay que ocuparse de los que todavía estamos. Y hagámonoslo con amabilidad.
Ahora toca reubicarse, recomponer el destrozo emocional, poco a poco ir borrando direcciones de correos electrónicos, números de teléfono, nombres en listas de contactos, amigos de redes sociales ...
El muerto, el hoyo, y el vivo, al bollo.
Salud y vida

Como lo que va por delante, va por delante, pues tendremos que bailar para poder decir aquello de: ¡Que nos quiten lo bailao!

divendres, 26 de gener de 2018

Tempus fugit

Más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

Ja estem a finals de gener. Com passa el temps! Exacte! Aquesta és la qüestió: ¿Com passa el temps?

Heu provat mai a apagar la televisió, desconnectar els dispositius mòbils i altres atraccions tecnològiques, i seure en el balcó o la terrassa o en el sofà, i no fer res, ni llegir un llibre, ni meditació, ni res? I aleshores deixar que passe el temps, no enganxar-nos en cap dels pensaments que el nostre cervell ens envie, com si fossen temptacions del diable; deixar que els sorolls que ens envolten entren dins de nosaltres com l’aire que respirem; deixar que la mirada es detinga en detalls que mai havíeu vist o en els que sempre mireu. Només estar ací i ara (no confondre amb el modern i cool concepte de mindfulness)

I aleshores adonar-nos de tot el que ens sobra per a ser-hi. De tot el que fem només per a omplir el temps. I de que cada cosa que fem du incorporat un consum determinat. I si la vertadera revolució fora deixar de fer coses? I al no fer-les recuperar el control sobre la nostra pròpia vida? A més de deixar de consumir?

Potser encara tenim “horror vacui”, por a l’espai buit, al no res, a trobar-nos que la vida és molt més senzilla del que ens hem construït, que viure va més enllà de les competicions esportives o dels melodrames polítics o de les expressions culturals, que tal volta hauria de ser obligatori estar una hora al dia, 60 minuts, sense fer res, i per què no fer-ho en família? mirant-nos les cares, sense parlar, només estar, i ser.

El temps, al contrari de l'espai,  és nostre. El venem, el deixem, el perdem, però és nostre. Per això hem de tractar-lo com si fos un òrgan més del nostre cos. Com si fos un líquid valuós que corre per la nostra vida, i que avança junt a nosaltres. Quan naixem, igual que li passa al cervell, tenim tot el temps disponible per a qualsevol cosa i llevat del que la natura ens obliga a ocupar en dormir, alimentar-nos i reproduir-nos, la resta podem i devem emprar-ho lliurement, com la nostra ment.

Probablement, som els únics en tot el planeta que en tenim consciencia, que el mesurem i el convertim en instrument de domini, potser, per això al poder l'interessa que usem el poc de temps lliure de que disposem en allò anomenat "entreteniment", per a que no tinguem ni un segon on adonar-nos de l'artificialitat de quasi tot el que ens envolta i que ens llencem al "no fer" com un acte de lluita, per recuperar la nostra dignitat d'éssers vius, com la resta dels que ens acompanyen en aquesta existència (en aquest planeta) que llevat de dormir, menjar i aparellar-se, no fan res.

Be, ja he cisat un parell de minuts del teu temps, de la teua vida, del teu cervell, col·laborant així amb les forces dominants en el control de l'espècie humana. Així que a partir d'aquest moment pots i deus disposar lliurement, torne a repetir, lliurement, del teu temps, de la teua vida, del teu cervell, del teu fetge, de les teues dents, del teu sexe, de tu.

Salut i bon temps.

Nota: Com que el temps és relatiu, tot allò explicant anteriorment relatiu al temps també ho és.Amiguitos y amiguitas:
Ya estamos a finales de enero, ¡cómo pasa el tiempo! ¡Exacto! Esta es la cuestión: ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Habéis probado alguna vez a apagar la televisión, desconectar los dispositivos móviles y otras atracciones tecnológicas, y sentaros en el balcón o la terraza o en el sofá, y no hacer nada, ni leer un libro, ni meditación, ni nada? Y entonces dejar que pase el tiempo, no engancharnos a ninguno de los pensamientos que nuestro cerebro nos envíe, como si fuesen tentaciones del diablo; dejar que los ruidos que nos rodean entren dentro de nosotros como el aire que respiramos; dejar que la mirada se detenga en detalles que nunca habíais visto o en los que siempre veis. Sólo estar aquí y ahora (no confundir con el moderno y cool concepto de mindfulness)
Y entonces darnos cuenta de todo lo que nos sobra para ser. De todo lo que hacemos sólo para llenar el tiempo. Y de que cada cosa que hacemos lleva incorporado un consumo determinado. ¿Y si la verdadera revolución fuera dejar de hacer cosas? ¿Y al no hacerlas recuperar el control sobre nuestra propia vida? ¿Además de dejar de consumir?
Quizás aún tenemos "horror vacui", miedo al espacio vacío, a la nada, a encontrarnos con que la vida es mucho más sencilla de lo que nos hemos construido, que vivir va más allá de las competiciones deportivas o de los melodramas políticos o de las expresiones culturales, que tal vez debería ser obligatorio estar una hora al día, 60 minutos, sin hacer nada, y ¿por qué no hacerlo en familia? mirándonos las caras, sin hablar, sólo estar, y ser.
El tiempo, al contrario del espacio, es nuestro. Lo vendemos, lo dejamos, lo perdemos, pero es nuestro. Por eso hemos de tratarlo como si fuera un órgano más de nuestro cuerpo. Como si fuera un líquido valioso que corre por nuestra vida, y que avanza junto a nosotros. Al nacer, igual que le pasa al cerebro, tenemos todo el tiempo disponible para cualquier cosa y salvo el que la naturaleza nos obliga a ocupar en dormir, alimentarnos y reproducirnos, el resto podemos y debemos emplearlo libremente, como nuestra mente.
Probablemente, somos los únicos en todo el planeta que tenemos conciencia del tiempo, que lo medimos y lo convertimos en instrumento de dominio, tal vez, por eso al poder le interesa que usemos el poco tiempo libre de que disponemos en lo llamado "entretenimiento" , para que no tengamos ni un segundo donde darnos cuenta de la artificialidad de casi todo lo que nos rodea y que nos lancemos al "no hacer" como un acto de lucha, para recuperar nuestra dignidad de seres vivos, como el resto de los que nos acompañan en esta existencia (en este planeta) que salvo dormir, comer y aparearse, no hacen nada.
Bueno, ya he sisado un par de minutos de tu tiempo, de tu vida, de tu cerebro, colaborando así con las fuerzas dominantes en el control de la especie humana. Así que a partir de este momento puedes y debes disponer libremente, vuelvo a repetir, libremente, de tu tiempo, de tu vida, de tu cerebro, de tu hígado, de tus dientes, de tu sexo, de ti.
Salud y buen tiempo.

Nota: Como el tiempo es relativo, todo lo dicho anteriormente relativo al tiempo también lo es.

divendres, 29 de desembre de 2017

Qui paga, mana

más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

De sobte vas per ahí amb les teues cabòries i els teus “jos”, i et trobes amb una amiga que després de l’hola i els besos protocol·laris t’amolla: “M’han tirat al carrer!”. El teu cap esdevé un mar tempestuós, tot cercant una paraula com un tros fusta salvadora en mig del revoltí de frases tòpiques i llocs comuns. Intentes algun comentari original i simpàtic per donar-te un marge per a trobar la frase adient. Però només t’imagines uns senyors (sí, de moment continuen sent senyors en el meu imaginari, i crec que també en la realitat) al voltant d’una taula assenyalant la foto de la teua amiga en la part superior de la pantalla d’un caríssim ordinador, sota la qual hi ha un llistat de cursos de formació, barrejats amb comentaris (en roig) sobre participacions en vagues i protestes laborals, junt a una selecció de les seues aportacions a les xarxes socials, tot incloent-hi fotos, fins i tot les dels seus nebots desembolicant els regals d’aniversari. Ja sé que la realitat no és així (o això espere), però és com el meu cervell m’ho representa.

Després de desitjar-li el millor (sobretot salut), continues amb els teus “jos” que s’havien quedat en stand by amb la seua llumeneta roja diminuta recordant-te que hi existeixen, i se’t llencen al clatell tot poregosos pensant en què farien si a tu et passara el mateix, si de cop et trobares sense res a fer, si algunes persones hagueren pres la decisió de que ja no els fas falta, que el món va a continuar sense comptar amb tu. Impotència i ràbia.

I tot per la pasta. Qui faria la feina que fa si no li’n pagaren? Tal volta algú ho faria, però no tots els dies, ni de 8 a 3. Venem el nostre temps i les nostres capacitats físiques o intel·lectuals o les dues per un grapat de bitllets, que ens arriben en forma de dígits a una cartilla -que fa temps que no sé ni on està- i que ara comprovem en la pantalla del nostre mòbil i gastem a traves d’un tros de plàstic.

I qui paga, mana.

També nosaltres. En funció de com gastem els diners obtinguts a canvi del nostre treball influïm d’un manera o una altra en l’esdevenir de la humanitat. I no només en el sentit d’afavorir uns sectors o uns altres sinó també en el tracte. Pensem en un cambrer o un dependent o un funcionari o un subordinat com una persona amb la seua biografia, el seus conflictes, els seus secrets, les seues contradiccions, els seus capritxos, les seues frustracions, els seus anhels...? o només com un tros de carn al nostre servei? Que ens ha de satisfer la nostra necessitat perquè paguem.

Així establim les relacions de poder: amb els calès. Potser un poc més amable que amb la força física, encara que també més maquiavèl·lic.

De sobte sona el telèfon. Una veu amb accent sud-americà m’ofereix un paquet de dades, telefonia mundial, televisió per cable, aire condicionat i un robot-mascota per una tarifa plana... Estic per penjar ràpidament amb una excusa agafada al vol, però pense en que a l’altra banda hi ha una persona, amb els seus “jos” i les seues cabòries, deixe que acabe el seu parlament i amb un to de veu pausat i educat li dic que li agraeix la seua oferta, però que en aquest moment tinc cobertes aquestes necessitats i no tinc intenció de modificar-les. Ens acomiadem desitjant-nos feliç any i pengem a la vegada. Espere sobretot que no haver contractat eixa oferta no signifique que eixa persona es quede sense treball. De sobte altra volta els senyors amb vestit de jaqueta acomiadant la meua amiga poblen les meues neurones, tot ressonant en la meua cavitat cranial: Qui paga, mana. Qui paga, mana. Qui paga, mana...

No vull continuar amb aquest bucle de pensament i amb tot el respecte per la situació de la meua amiga, entre en la primera botiga que em trobe, és una franquícia que ven coses per a regal, és a dir que només serveixen per a l’acte de regalar, coses que no comprometen la dignitat de qui regala (no cal saber la talla o les necessitats electròniques o les preferències de la persona rebedora del regal), a més es pot bescanviar amb l’esterilitzat ticket-regal.

No compre res, però els meus “jos” ja estan per altres cabòries.

Salut i treball (i salut)

I ja sabeu: en diners, torrons (que va més amb aquestes dates)
¡
Amiguitos y amiguitas:
De repente vas por ahí con tus cavilaciones y tus "yoes", y te encuentras con una amiga que después del hola y los besos protocolarios te suelta: "¡Me han tirado a la calle!". Tu cabeza se convierte en un mar tempestuoso, buscando una palabra como un trozo madera salvadora en medio del revuelo de frases tópicas y lugares comunes. Intentas algún comentario original y simpático para darte un margen para encontrar la frase adecuada. Pero sólo imaginas unos señores (sí, de momento siguen siendo señores en mi imaginario, y creo que también en la realidad) alrededor de una mesa señalando la foto de tu amiga en la parte superior de la pantalla de un carísimo ordenador, bajo la cual hay un listado de cursos de formación, mezclados con comentarios (en rojo) sobre participaciones en huelgas y protestas laborales, junto a una selección de sus aportaciones a las redes sociales, incluyendo fotos, incluso las de sus sobrinos desenvolviendo los regalos de cumpleaños. Ya sé que la realidad no es así (o eso espero), pero es como mi cerebro me lo representa.
Tras desearle lo mejor (sobre todo salud), continúas con tus "yoes" que se habían quedado en stand by con su lucecita roja diminuta recordándote que existen, y se te tiran a la nuca miedosos pensando en qué harían si a ti te pasara lo mismo, si de pronto te encontraras sin nada que hacer, si algunas personas hubieran tomado la decisión de que ya no les haces falta, que el mundo va a continuar sin contar contigo. Impotencia y rabia.
Y todo por la pasta. ¿Quién haría el trabajo que hace si no le pagaran? Tal vez alguien lo haría, pero no todos los días, ni de 8 a 3. Vendemos nuestro tiempo y nuestras capacidades físicas o intelectuales o las dos por un puñado de billetes, que nos llegan en forma de dígitos a una cartilla -que hace tiempo que no sé ni dónde está- y que ahora comprobamos en la pantalla de nuestro móvil y gastamos a través de un trozo de plástico.
Y quien paga, manda.
También nosotros. En función de cómo gastamos el dinero obtenido a cambio de nuestro trabajo influimos de un modo u otro en el devenir de la humanidad. Y no sólo en el sentido de favorecer unos sectores u otros sino también en el trato. ¿Pensamos en un camarero o un dependiente o un funcionario o un subordinado como una persona con su biografía, sus conflictos, sus secretos, sus contradicciones, sus caprichos, sus frustraciones, sus anhelos...? ¿o sólo como un trozo de carne a nuestro servicio? Que debe satisfacer nuestra necesidad porque pagamos.
Así establecemos las relaciones de poder: con el parné. Quizás un poco más amable que con la fuerza física, aunque también más maquiavélico.
De repente suena el teléfono. Una voz con acento sudamericano me ofrece un paquete de datos, telefonía mundial, televisión por cable, aire acondicionado y un robot-mascota por una tarifa plana... Estoy por colgar rápidamente con una excusa cogida al vuelo, pero pienso en que al otro lado hay una persona, con sus "yoes" y sus cavilaciones, dejo que termine su parlamento y con un tono de voz pausado y educado le digo que le agradezco su oferta, pero que en este momento tengo cubiertas estas necesidades y no tengo intención de modificarlas. Nos despedimos deseándonos feliz año y colgamos a la vez. Espero sobre todo que no haber contratado esa oferta no signifique que esa persona se quede sin trabajo. De repente otra vez los señores con traje de chaqueta despidiendo a mi amiga pueblan mis neuronas, al tiempo que resuena en mi cavidad craneal: Quien paga, manda. Quien paga, manda. Quien paga, manda...
No quiero continuar con este bucle de pensamiento y con todo el respeto por la situación de mi amiga, entro en la primera tienda que me encuentro, es una franquicia que vende cosas para regalo, es decir que sólo sirven para el acto de regalar, cosas que no comprometen la dignidad de quien regala (no hace falta saber la talla o las necesidades electrónicas o las preferencias de la persona receptora del regalo), además se puede canjear con el esterilizado ticket-regalo.
No compro nada, pero mis "yoes" ya están por otras cavilaciones.
Salud y trabajo (y salud)
Y ya sabéis: en diners, torrons* (que va más con estas fechas)
*Con dinero, turrones.


El meu espai

Amiguets i amiguetes: Dispose d’uns quants metres quadrats per a mi només. Entre la immensitat de l’inabastable univers hi ha una peti...