dimecres, 4 d’octubre de 2017

El nom de Felip

Más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

Sembla que el nom no és baladí. Al nomenar, diguem-ne, un animal de companyia, busquem que eixe nom (rufo, linda, boby...) tinga algun significat per a nosaltres i amb eixa intenció el posem.

El mateix amb els fills, antigament era una qüestió d’herència (el primogènit/a el de la mare-pare, el segon-a el de l’avi-a patern...) i d’alguna manera amb el nom s’heretava el càrrec familiar. Més tard es podia posar el nom del sant-a del dia de naixement . Ara, lliures d’aquesta tradició-obligació, busquem el significat que per a nosaltres en te el nom triat: recuperar noms en vies d’extinció, Ausiàs, Ona, Iker,...; impregnar el sentit de la pròpia paraula, Alma, Vida, Amor, Pau...; homenatjar els nostres ídols, Elvis, Mafalda, Greta...

També els noms dels llocs posseeixen significats: lloc alt, on no plou, lloc baix, illa gran,... I els dels accidents geogràfics: riu devastador, muntanya gran, vall estret... I els dels planetes: dedicats als deus, als descobridors, a les coordenades,... I els dels símbols químics. I els de les empreses. I els dels déus. I els dels productes comercials. I tot el que nomenen.

Ah! I també els dels reis. Igual que els Papes es posem noms en homenatge als seus antecessors (Pau, Pere, Sixte...), així ho fan les cases reals. Ara tenim a Felip VI, que recupera la herència del primer Borbó espanyol, Felip V, que va arramblar amb foc i sang amb els drets, la economia i la convivència que hi teníem als estats de la Corona d’Aragó.

I el cas és que el VI, l’actual, semblava una altra cosa (casat amb una plebea, fent part d’algun discurs en català...) Però no, encara que potser la culpa no és seua, és que el nom és el nom i en algun moment s’ha de ser coherent amb ell.

Jo també ho seré, i després d’escoltar el seu discurs-declaració pre bèl·lica davant del moment històric sobre el futur del vincle entre Catalunya i Espanya, col·locaré al monarca en el lloc que li correspon, en funció de l’origen del seu nom tal com es conserva en l’Almodí de Xàtiva.

Salut i República (que ve del llatí “res” -cosa, assumpte- i pública -poble, del poble-, és a dir, assumpte del poble)Amiguitos y amiguitas:
Parece que el nombre no es baladí. Al nombrar, digamos, un animal de compañía, buscamos que ese nombre (rufo, linda, boby...) tenga algún significado para nosotros y con esa intención lo ponemos.
Lo mismo con los hijos, antiguamente era una cuestión de herencia (el primogénito/a el de la madre-padre, el segundo-a el del abuelo-a paterno ...) y de alguna manera con el nombre se heredaba el cargo familiar. Más tarde se podía poner el nombre del santo-a del día de nacimiento. Ahora, libres de esta tradición-obligación, buscamos el significado que para nosotros tiene el nombre elegido: recuperar nombres en vías de extinción, Ausiàs, Onda, Iker, ...; impregnar el sentido de la propia palabra, Alma, Vida, Amor, Paz ...; homenajear a nuestros ídolos, Elvis, Mafalda, Greta ...
También los nombres de los lugares poseen significados: lugar alto, donde no llueve, lugar bajo, isla grande, ... Y los de los accidentes geográficos: río devastador, montaña grande, valle estrecho ... Y los de los planetas: dedicados a los dioses, los descubridores, a las coordenadas, ... Y los de los símbolos químicos. Y los de las empresas. Y los de los dioses. Y los de los productos comerciales. Y todo lo que nombramos.
Ah! Y también los de los reyes. Al igual que los Papas se ponen nombres en homenaje a sus antecesores (Pablo, Pedro, Sixto...), así lo hacen las casas reales. Ahora tenemos a Felipe VI, que recupera la herencia del primer Borbón español, Felipe V, que arrambló con fuego y sangre con los derechos, la economía y la convivencia que teníamos en los estados de la Corona de Aragón.
Y el caso es que el VI, el actual, parecía otra cosa (casado con una plebeya, haciendo parte de algún discurso en catalán...) Pero no, aunque tal vez la culpa no es suya, es que el nombre es el nombre y en algún momento hay que ser coherente con él.
Yo también lo seré, y después de escuchar su discurso-declaración pre bélica ante el momento histórico sobre el futuro del vínculo entre Cataluña y España, colocaré al monarca en el lugar que le corresponde, en función del origen de su nombre tal como se conserva en l’Almudí de Xàtiva.

Salud y República (que viene del latín "res" -cosa, asunto- y pública -pueblo, del pueblo-, es decir, asunto del pueblo)

divendres, 29 de setembre de 2017

Il·legals

más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

Ser o no ser il·legal, en realitat és aquesta la qüestió?

Quantes coses fem d’una forma habitual, com si respirarem, que temps enrere hagueren resultat il·legals, i fins i tot immorals?

... i aleshores la negra Rosa Parks s’hi va negar a alçar-se del seient del bus, quan les lleis d’Alabama així ho manaven, va passar una nit al calabós i va pagar 14 dòlars. Havia comés una il·legalitat. Un any després es van abolir les lleis que discriminaven en qualsevol lloc públic.

Quantes il·legalitats calen per a arribar al trellat?

... i les lleis es van rebel·lar contra les persones, es van constituir inamovibles i permanents i justes i democràtiques i fenomenals i universals i misantropes i igualitàries i solidaries i equitatives i equidistants i feministes i absolutes i perennes... i els humans només havien de complir-les.

Tot el pes de la llei...

... i el pare tornava a cridar-li a la nena que si no obria la porta de la habitació es quedava sense l’assignació setmanal, i ella sense obrir, i ell vociferava que castigada sense eixir el cap de setmana, i ella la porta tancada, i ell rebentant-se les cordes vocals que sense internet, i ella res, i ell que si no obria immediatament li fotia un cop de peu i li llevava el pany per a sempre, i des de dins els colps que el pare soltava a la porta barrejats amb els crits indesxifrables eren incapaços de traspassar la seua pell enamorada, que acabava de fer la motxilla decidida a marxar per sempre a viure el que sentia i creia que era l’amor de la seua vida.

Llei o força?

... i ni la sang vessada, ni les propietats usurpades, ni la memòria adulterada, ni les vexacions ideològiques, ni els paranys històrics, ni el menyspreu dels vencedors, ni l’opressió econòmica, ni la repressió cultural, ni la contaminació informativa, ni la coacció moral, ni la humiliació institucional, ni l’escarni polític, ni l’ultratge social, ni la manipulació educativa, ni els antiavalots, ni...

Què seria de nosaltres si els nostres avantpassats mai hagueren comés cap il·legalitat, com declarar-se objectors de consciencia en plena dictadura o fer vaga tot demanant una jornada laboral de 8 hores i dret a vacances?

... i qui estiga lliure d’il·legalitats que llance la primera condemna.

Salut i ...

... i per cert, qui fa les lleis? ... i per a qui?
Amiguitos y amiguitas:
Ser o no ser ilegal, ¿en realidad es esa la cuestión?
¿Cuántas cosas hacemos de una forma habitual, como si respiráramos, que tiempo atrás hubieran resultado ilegales, e incluso inmorales?
... y entonces la negra Rosa Parks se negó a levantarse del asiento del bus, cuando las leyes de Alabama así lo mandaban, pasó una noche en el calabozo y pagó 14 dólares. Había cometido una ilegalidad. Un año después se abolieron las leyes que discriminaban en cualquier lugar público.
¿Cuántas ilegalidades se necesitan para llegar a la cordura?
... y las leyes se rebelaron contra las personas, se constituyeron inamovibles y permanentes y justas y democráticas y fenomenales y universales y misántropas y ponderadas y solidarias y equitativas y equidistantes y feministas y absolutas y perennes ... y los humanos sólo debían cumplirlas.
Todo el peso de la ley ...
... y el padre volvía a gritarle a la muchacha que si no abría la puerta de la habitación se quedaba sin la asignación semanal, y ella sin abrir, y él vociferaba que castigada sin salir el fin de semana, y ella la puerta cerrada, y él reventando las cuerdas vocales que sin internet, y ella nada, y él que si no abría inmediatamente le metía una patada y le quitaba la cerradura para siempre, y desde dentro los golpes que el padre soltaba en la puerta mezclados con los gritos indescifrables eran incapaces de traspasar su piel enamorada, que acababa de hacer la mochila decidida a partir para siempre a vivir lo que sentía y creía que era el amor de su vida.
¿Ley o fuerza?
... y ni la sangre derramada, ni las propiedades usurpadas, ni la memoria adulterada, ni las vejaciones ideológicas, ni las trampas históricas, ni el desprecio de los vencedores, ni la opresión económica, ni la represión cultural, ni la contaminación informativa, ni la coacción moral, ni la humillación institucional, ni el escarnio político, ni el ultraje social, ni la manipulación educativa, ni los antidisturbios, ni...
¿Qué sería de nosotros si nuestros antepasados ​​nunca hubieran cometido ninguna ilegalidad, como declararse objetores de conciencia en plena dictadura o hacer huelga pidiendo una jornada laboral de 8 horas y derecho a vacaciones?
… y quien esté libre de ilegalidad que tire la primera condena.
Salud y ...

... y por cierto, ¿quién hace las leyes? ... y ¿para quién?

divendres, 25 d’agost de 2017

Impotència

más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

Des d'aquesta mena d'homilia mensual permeteu-me que en parle d'un sentiment: la impotència.

Des del desfici que em generava haver d'esperar per prendre el bany les dues hores imposades per les costums dels anys seixanta i setanta  en ple estiu a més de 30 graus a l'ombra amb arguments de tot punt incomprensibles per a un nen de menys de 10 anys com "tall de digestió" o "ho fan tots", fins a la consternació de veure una furgoneta en zig-zag per les rambles, el sentiment t d'impotència habita en múltiples formes com un dimoni pervers que sorgeix quan menys t'ho esperes i sota la forma menys sospitada.

L'acomiadament del treball, tant se val sota el paraigua de la crisi o per motius personals, el silenci acusador de la teua parella, l'allau pseudoinformatiu de postveritat sobre l'últim esdeveniment mediàtic, que no ploga o que ploga massa o que ho faça el dia que havies previst anar a prendre el sol, que s'espatlle el cotxe o el mòbil o la nevera, l'overbooking, qualsevol malaltia, qualsevol abús de poder... I aleshores la impotència esdevé la espurna que encén la foguera emocional: tristesa, ràbia, dolor, desesperació, odi, venjança, frustració...

I tot aquest guirigall ens confon i a sovint prenem la decisió menys apropiada: enrabiada i plor o estripar el banyador del teu germà; dir-li al teu, ja ex-cap, què en penses d'ell de veritat justificant-li la seua injusta decisió d'acomiadar-te; trencar el silenci tens amb amenaces psicoemocionals; incorporar al teu argumentari les tesis que branden els mitjans ideològicament amics; culpabilitzar a algú del canvi climàtic...

Què fer, aleshores?

Doncs assumir-la. Forma part de la pròpia vida. Si ho poguérem tot seriem com déus avorrits. Tot el que ens envolta conté la qualitat de la impotència. Una pedra quan la llencem i la canviem de lloc, una planta quan la xafem al passejar de la mà dels nostres fills, un ocell engabiat, un déu en el que ningú hi creu...

Encara que assumir no vol dir claudicar. Assumim la emoció, no el fet: haurem de denunciar l'empresari capritxós i injust; i demanar explicacions pel silenci amb tot l'amor possible; i exigir informació de qualitat; i lluitar contra qualsevol tipus d'abús...

En tot cas intente no deixar-me dur per la primera explosió emocional, moltes voltes inoculada per les institucions morals a traves de llet materna, els consells dels amics i la televisió d'entreteniment. Freqüentment la sensació d'impotència només és un avís de que he de reflexionar sobre algun aspecte de la existència que havia deixat de costat, un esglai que em sobta com quan sona una alarma i tot seguit era un ratolí que s'havia escolat pel foradet que fa mesos estava pensant en tapar. Altres voltes és un estat d'ànim que em duu a replantejar-me part de la meua vida. I en ocasions l'oportunitat de fer una cosa diferent de la que tenia preestablerta.

Encara que raone això, quan hi apareix no puc evitar, en veu alta o cap a  dins segons les circumstàncies, cridar expressions que solen començar per "em cague en..." i de les que em penedisc al cap de pocs instants.

I no us penseu que aquest tema acaba en final feliç de pel·lícula de tele vespertina. Com el colesterol, segons els últims modismes mèdics, per a mi també hi ha impotència de la dolenta, de la que no es pot acceptar, la que és innegociable, la que cal extingir, que es subdivideix en dos tipus: la evident i  aguantar-se dues hores per banyar-se.

Salut i impotència (de la bona)

Nota: Cadascú que s'ho cuine al seu gust.
Amiguitos y amiguitas:
Desde esta especie de homilía mensual permitidme que hable de un sentimiento: la impotencia.
Desde la desazón que me generaba tener que esperar para tomar el baño las dos horas impuestas por las costumbres de los años sesenta y setenta en pleno verano a más de 30 grados a la sombra con argumentos de todo punto incomprensibles para un niño de menos de 10 años como "corte de digestión" o "lo hacen todos", hasta la consternación de ver una furgoneta en zigzag por las ramblas, el sentimiento de impotencia habita en múltiples formas como un demonio perverso que surge cuando menos te lo esperas y bajo la forma menos sospechada.
El despido del trabajo, da igual que sea bajo el paraguas de la crisis o por motivos personales, el silencio acusador de tu pareja, la avalancha pseudoinformativa de postverdad sobre el último acontecimiento mediático, que no llueva o que llueva demasiado o que lo haga el día que habías previsto ir a tomar el sol, que se estropee el coche o el móvil o la nevera, el overbooking, cualquier enfermedad, cualquier abuso de poder ... Y entonces la impotencia se convierte en la chispa que enciende la hoguera emocional: tristeza, rabia, dolor, desesperación, odio, venganza, frustración ...
Y todo este guirigay nos confunde y a menudo tomamos la decisión menos apropiada: pataleta y llanto o desgarrar el bañador de tu hermano; decirle a tu, ya ex-jefe, qué piensas de él de verdad justificándole su injusta decisión de despedirte; romper el silencio tenso con amenazas psicoemocionales; incorporar a tu argumentario las tesis que blanden los medios ideológicamente amigos; culpabilizar a alguien del cambio climático...
¿Qué hacer, entonces?
Pues asumirla. Forma parte de la propia vida. Si lo pudiéramos todo seríamos como dioses aburridos. Todo lo que nos rodea contiene la cualidad de la impotencia. Una piedra cuando la tiramos y la cambiamos de lugar, una planta cuando la pisamos al pasear de la mano de nuestros hijos, un pájaro enjaulado, un dios en el que nadie cree...
Aunque asumir no significa claudicar. Asumimos la emoción, no el hecho.: tendremos que denunciar al empresario caprichoso e injusto; y pedir explicaciones por el silencio con todo el  amor; y exigir información de calidad; y luchar contra cualquier tipo de abuso...
En todo caso intento no dejarme llevar por la primera explosión emocional, muchas veces inoculada por las instituciones morales a través de leche materna, los consejos de los amigos y la televisión de entretenimiento. Frecuentemente la sensación de impotencia sólo es un aviso de que debo reflexionar sobre algún aspecto de la existencia que había dejado de lado, un susto que me sorprende como cuando suena una alarma y luego era un ratón que se había colado por el agujero que hace meses estaba pensando en tapar. Otras veces es un estado de ánimo que me lleva a replantearme parte de mi vida. Y en ocasiones la oportunidad de hacer algo diferente a lo que tenía preestablecido.
Aunque razone de esta manera, cuando aparece no puedo evitar, en voz alta o para dentro según las circunstancias, gritar expresiones que suelen comenzar por "me cago en…" y de las que me arrepiento al cabo de pocos  instantes.
Y no os penséis que este tema acaba en final feliz de película de tele vespertina. Como el colesterol, según los últimos modismos médicos, para mi también hay impotencia de la mala, de la que no se puede aceptar, la que es innegociable, la que hay que extinguir, que se subdivide en dos grupos: la evidente y aguantarse dos horas para bañarse.

Salud e impotencia (de la buena)
Nota: Cada cual que se lo cocine a su gusto.

divendres, 21 de juliol de 2017

Aigua fresca

más abajo en castellano


Amiguets i amiguetes:

Fa calor, òbric la nevera, agafe una ampolla d'aigua i faig un glop (l'últim) ben fresquet, fique l'ampolla en la bossa de reciclatge i en pose una altra a refredar-se. Tot molt quotidià. Tot molt senzill. Tot molt normal. Però mira per on m'ha donat per pensar en tot allò, en fer una dissecció existencial d'aquest acte tan habitual, tan de tots, tan proper.

Nevera

Li cal electricitat per funcionar, que en el cas menys greu ve d'un salt d'aigua més o menys proper, a traves dels cables que pengen de les torres metàl·liques que farceixen el nostre entorn i que les hem incorporat al nostre paisatge arbori, igual que farem (o ho faran els nostres descendents) amb els molinets gegants que delimiten les cimes muntanyoses.

Per tal de refredar cal un gas (de nom insultant), que com ja suposaven afecta a la capa d'ozó i col·labora en el canvi climàtic afavorint l'augment de la temperatura i per tant el consum d'aigua fresca.

La majoria de materials amb que es construeixen són derivats del petroli, sense comentaris.

Ampolla d'aigua (de plàstic)

Doncs resulta que amb o sense BPA afecten el nostre equilibri bioquímic i el que és pitjor la majoria estan dissenyades per a un sol ús, ja que si no es renten van acumulant-se bactèries i amb el temps van alliberant-se radicals polinoséquè (aquests es solten encara que les rentem; són radicals) que se'ls engolim tranquil·lament.

O siga, comprar, usar, reciclar. Però reciclar com cal, ja que la majoria de voltes o no les llencem al contenidor escaient o sense adonar-nos-en acaben en el fem comú. I en acabant cap el mar, sembla que el plàstic marí ja ocupa el mateix pes que els peixos (incloent-hi balenes i plàncton), a més de col·laborar en la formació de l'illa plàstica gegant que diuen hi ha al mig del pacífic.

Fins ací la dissecció.

Mire al meu voltant i veig draps absorbents amb nanoesferes de plàstic, mobles de cuina, envasos de detergents i de neteja cristalls i de lleixius... poals, graneres, tapers, televisió, cadires,  i pense en quant de plàstic incorpore al meu organisme i quant en llence al món.

El que ens empassem és el peatge que ens cal a canvi de la comoditat i el benestar i del que potser en siguem conscients al llarg de la nostra vida (malalties i deterioraments). Però del que llencem al món no en tenim una experiència directa (llevat d'algun plastiquet tipus medusa a la vora de la mar). I és que si ens deixem anar i no estem a l'aguait, tenim la percepció de que el món existeix per al nostre servei. Som els dominadors i per tant tot hi és per satisfer les nostres necessitats bàsiques i també les sofisticades.

Podria continuar però com que no em vull enfonsar i encara queda molt d'estiu i molts glops d'aigua fresca que prendre vaig a buscar algun tutorial de com funciona una botitja que sembla que no afecta ni al cos ni al món.

Salut i frescoreta (saludable)
Amiguitos y amiguitas:
Hace calor, abro la nevera, cojo una botella de agua y doy un trago (el último) bien fresquito, meto la botella en la bolsa de reciclaje y pongo otra a enfriarse. Todo muy cotidiano. Todo muy sencillo. Todo muy normal. Pero mira por donde me ha dado por pensar en todo esto, en hacer una disección existencial de este acto tan habitual, tan de todos, tan cercano.
nevera
Necesita electricidad para funcionar, que en el caso menos grave viene de un salto de agua más o menos próximo, a través de los cables que cuelgan de las torres metálicas que llenan nuestro entorno y que las hemos incorporado a nuestro paisaje arbóreo, igual que haremos (o lo harán nuestros descendientes) con los molinillos gigantes que delimitan las cumbres montañosas.
Para enfriar hace falta un gas (de nombre insultante), que como ya supondréis afecta a la capa de ozono y colabora en el cambio climático favoreciendo el aumento de la temperatura y por tanto el consumo de agua fresca.
La mayoría de materiales con que se construyen son derivados del petróleo, sin comentarios.
Botella de agua (de plástico)
Pues resulta que con o sin BPA afectan a nuestro equilibrio bioquímico y lo que es peor la mayoría están diseñadas para un solo uso, ya que si no se lavan van acumulándose bacterias y con el tiempo van liberándose radicales polinoséqué (estos se sueltan aunque las lavemos; son radicales) que nos los tragamos tranquilamente.
O sea, comprar, usar, reciclar. Pero reciclar como es debido, ya que la mayoría de veces o no las tiramos al contenedor adecuado o sin darnos cuenta acaban en la basura común. Y al final van a dar al mar, parece que el plástico marino ya ocupa el mismo peso que los peces (incluyendo ballenas y plancton), además de colaborar en la formación de la isla plástica gigante que dicen hay en medio del pacífico.
Hasta aquí la disección.
Miro a mi alrededor y veo paños absorbentes con nanoesferas de plástico, muebles de cocina, envases de detergentes y de limpiacristales y de lejías... cubos, escobas, tapers, televisión, sillas, y pienso en cuánto plástico incorporo a mi organismo y en cuanto tiro al mundo.
El que nos tragamos es el peaje que necesitamos a cambio de la comodidad y el bienestar y del que quizás seamos conscientes a lo largo de nuestra vida (enfermedades y deterioros). Pero del que tiramos al mundo no tenemos una experiencia directa (salvo algún plastiquito tipo medusa en la orilla del mar). Y es que si no nos fijamos y no estamos al tanto, tenemos la percepción de que el mundo existe para nuestro servicio. Somos los dominadores y por lo tanto todo existe para satisfacer nuestras necesidades básicas y también las sofisticadas.
Podría continuar pero como no me quiero hundir y aún queda mucho verano y muchos tragos de agua fresca que tomar voy a buscar algún tutorial de cómo funciona un botijo que parece que no afecta ni al cuerpo ni al mundo.

divendres, 30 de juny de 2017

Últims divendres de mes

más abajo en castellano

Amiguets i amiguetes:

De sobte tens una idea, una intuïció, una llum, un tremolor, una sensació, un nuc en l'estomac, i aleshores s'organitza un vendaval de visualitzacions, de paraules, d'imatges, i desapareix tot el que t'envolta i només pots perdre't en l'allau caòtic que surt del teu cap.

Normalment passades unes hores o uns dies el que et semblava el centre del món es converteix en una ocurrència més de tantes que t'han visitat i que van formant com unes arenes movedisses que et xuclen de tant en tant.

Però a voltes el que et semblava una altra ocurrència ressorgeix del fons fangós com una branca ferma on et pots agafar sense saber si et convé o no moure't del lloc per molt viscós que siga. I aleshores comença la dansa entre els dubtes, les pors, els desitjos, l'ego, la vanitat, les necessitats, les carències... i en mig de la sala de ball la musica comença a ser substituïda per algunes preguntes que van omplint tota la volta cranial fins a fer-se ensordidores: què faig?, tire endavant?, em la jugue?

Doncs, sí. "Últims divendres de mes"

No sé si serà flor d'un dia, si durarà anys o anirà apagant-se sense pena ni gloria, però he decidit seguir aquest fil d'Ariadna, no tant per sortir del laberint, és a dir, arribar a la meta, trobar el final, abastar la veritat, sinó per caminar, moure'm enmig d'aquesta barreja existencial, tot detenint-me en qualsevol gest interessant i jugar amb ell sense contemplacions.

Tal volta no diré res que no haja estat ja dit, ni descobriré cap enigma universal, ni formularé frases dignes de ser impreses en sobres de sucre, però segur que m'enjogassaré només pel plaer de fruir de pegar-li voltes a les coses que ens envolten i a les que ens inventem.

Encara no puc dir ni què és "últims divendres de mes" ni cap on va, no sé si serà vagabundejar per racons i escletxes o desfilar per salons i avingudes. De moment és només una vibració com la que fa que sone un nota al polsar una corda, que qui sap si pot ser com l'oscil·lació de les cordes hiperactives generadores de les formes infinitesimals de la matèria que composa l'univers?

Tampoc puc assegurar que la freqüència siga fidel a l'encapçalament, en qualsevol cas cada volta que aparega una nova entrada serà un "últim divendres de mes" encara que no coincideixe amb l'ordre del calendari gregorià. Quan això passe, si et cal un argument per tal d'assossegar el teu raciocini, pots recórrer als postulats quàntics que ens permeten viatjar en el temps com si fora l'espai (amunt, avall, endavant, arrere)

De moment és tot. Et deixe aquesta espurna, aquest hàlit, aquest soroll de fons, aquest fil de flaire... Ah! el que si puc afirmar i el que pots pregonar als quatre vents és que "últims divendres de mes" és un blog, un nou blog que comença avui (siga el dia que siga), un blog més en mig de la immensitat bloguera, un gra de sorra en el desert,  i que és d'accés públic i al que pots convidar a qui vulgues, a més de poder deixar comentaris de forma totalment gratuïta i sense risc per a la teua integritat moral.

Salut i ideesAmiguitos y amiguitas:
De repente tienes una idea, una intuición, una luz, un temblor, una sensación, un nudo en el estómago, y entonces se organiza un vendaval de visualizaciones, de palabras, de imágenes, y desaparece todo lo que te rodea y sólo puedes perderte en el alud caótico que sale de tu cabeza.
Normalmente pasadas unas horas o unos días lo que te parecía el centro del mundo se convierte en una ocurrencia más de tantas que te han visitado y que van formando como unas arenas movedizas que te chupan de vez en cuando.
Pero a veces lo que te parecía otra ocurrencia más resurge del fondo fangoso como una rama firme donde te puedes coger sin saber si te conviene o no moverte del sitio por muy viscoso que sea. Y entonces comienza la danza entre las dudas, los miedos, los deseos, el ego, la vanidad, las necesidades, las carencias... y en medio de la sala de baile la música empieza a ser sustituida por algunas preguntas que van llenando toda la bóveda craneal hasta hacerse ensordecedoras: ¿qué hago?, ¿continuo adelante?, ¿me la juego?
Pues, sí. "Últimos viernes de mes"
No sé si será flor de un día, si durará años o irá apagándose sin pena ni gloria, pero he decidido seguir este hilo de ariadna, no tanto para salir del laberinto, es decir, llegar a la meta, encontrar el final, abarcar la verdad, sino para caminar, moverme en medio de este batiburrillo existencial, deteniéndome en cualquier gesto interesante y jugar con él sin contemplaciones.
Tal vez no diré nada que no haya sido ya dicho, ni descubriré ningún enigma universal, ni formularé frases dignas de ser impresas en sobres de azúcar, pero seguro que retozaré sólo por el placer de disfrutar de pegarle vueltas a las cosas que nos rodean y a las que nos inventamos.
Todavía no puedo decir ni qué es "últimos viernes de mes" ni hacia dónde va, no sé si será vagabundear por rincones y grietas o desfilar por salones y avenidas. De momento es sólo una vibración como la que hace que suene un nota al pulsar una cuerda, que ¿quien sabe si puede ser como la oscilación de las cuerdas hiperactivas generadoras de las formas infinitesimales de la materia que compone el universo?
Tampoco puedo asegurar que la frecuencia sea fiel al encabezamiento, en cualquier caso cada vez que aparezca una nueva entrada será un "último viernes de mes" aunque no coincida con el orden del calendario gregoriano. Cuando esto pase, si te falta un argumento para sosegar tu raciocinio, puedes recurrir a los postulados cuánticos que nos permiten viajar en el tiempo como si fuera el espacio (arriba, abajo, adelante, atrás)
De momento es todo. Te dejo esta chispa, este hálito, este ruido de fondo, este hilo de aroma... Ah! lo que sí puedo afirmar y lo que puedes pregonar a los cuatro vientos es que "últimos viernes de mes" es un blog, un nuevo blog que comienza hoy (sea el día que sea), un blog más en medio de la inmensidad bloguera, un grano de arena en el desierto, y que es de acceso público y al que puedes invitar a quien quieras, además de poder dejar comentarios de forma totalmente gratuita y sin riesgo para tu integridad moral.

Salud e ideas

El nom de Felip

Más abajo en castellano Amiguets i amiguetes: Sembla que el nom no és baladí. Al nomenar, diguem-ne, un animal de companyia, busque...